Hipokrat sa Kosa

Hipokrat sa Kosa

Hipokrat sa Kosa (oko 460. p.n.e. – oko 370. p.n.e) smatra se „ocem medicine“. Iz njegove lekarske škole na ostrvu Kosu sačuvano je više od 50 spisa.

Zahvaljujući Hipokratu, medicinska metodologija je sistematizovana i uspostavljena su načela lekarske etike na kojima se temelji i današnja praksa.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Corpus Hippocraticum, zbirka dela koja nosi njegovo ime, predstavlja kompilaciju različitih spisa različite vrednosti i sastavljena je u II veku.

Najpoznatiji njen deo jeste Hipokratova zakletva. Današnji lekari se, nakon sticanja diplome, zaklinju tzv. Hipokratovom zakletvom. Ta zakletva jeste zasnovana na načelima koja je on proklamovao, ali je nastala u savremeno doba, a usvojena je 1946. godine u Ženevi.

Hipokrat je još u antičko doba slavljen kao neprevaziđen lekar, ali se o njegovom životu zapravo veoma malo zna. Zapadnu civilizaciju je zadužio time što je medicinu odvojio od filozofije i religije.

Smatrao je da bolesti ne nastaju usled hirova bogova, a da se medicina ne može praktikovati tako što će se primenjivati samo elementarna filozofska načela, već se svaki slučaj mora zasebno sagledati.

Zalagao se za posmatranje bolesnika, dijagnozu i prognozu. 

Na slici je prikazan deo gravire Petera Paula Rubensa iz 1638. godine