Početna Magazin Godine Grčki predlog kreditorima za reformu penzija (jul 2015)

Grčki predlog kreditorima za reformu penzija (jul 2015)

Grčki predlog kreditorima za reformu penzija (jul 2015)

Grčka vlada je 10. jula 2015. godine iznela predloge za nove reforme u 10 tačaka. U tački 4. dati su predlozi za novu reformu penzionog sistema. Penzin prevodi ovaj predlog u osnovnim crtama…

Deset tačaka iz predloga reformi grčke vlade:

 1. izmene budžeta za 2015. godinu
 2. PDV
 3. fiskalne mere
 4. penziona reforma
 5. administracija, pravda i anti-korupcija
 6. poreska administracija
 7. finansijski sektor
 8. tržište rada
 9. tržište
 10. privatizacija

U 4. tački koja govori o novoj reformi penzionog sistema najavljenoj u predlogu za oktobar 2015. godine, navodi se da su vlasti svesne da je sistem neodrživ i da su mu potrebne suštinske reforme, te se najavljuje “potpuna implementacija zakona penzionih reformi iz 2010. godine”, kao i zakona iz 2012. godine uz izmene ili prilagođavanja nekih detalja.

Predložene mere grčke vlade za reformu penzija:

 • obeshrabrivanje ranijeg penzionisanja penalima i podizanjem starosne granice za penziju postepeno do 2022. godine na 67 godina, odnosno 62 godine uz 40 godina radnog staža uz neke izuzetke
 • integrisanje dodatnih fondova u sistem i obezbeđenje da dodatni penzioni fondovi mogu biti finansirani samo od njihovih korisnika
 • bolje targetiranje za socijalne penzije
 • postepeno ukidanje solidarnih naknada za sve penzionere do 2019. godine
 • zamrzavanje minimalnih mesečnih penzija do 2021. godine
 • povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera sa 4% na 6% prosečno, i primena iste mere na dodane penzione fondove
 • postepeno ukidanje svih izuzetaka koje finansira država uz harmonizaciju pravila za doprinose u svim penzionim fondovima.

Izmene su predložene za usvajanje do 31. oktobra 2015. godine, a stupile bi na snagu od 1. januara 2016. godine.

Izmene bi podrazumevale i:

 • unapređenje parametara radi uspostavljanja bolje veze između doprinosa i visine penzije
 • proširivanje i modernizacija doprinosa i osnovica za penziju za preduzetnike (samozaposlene), uključujući prelazak sa nominalnog na stvarni prihod, uz poštovanje minimuma doprinosa
 • revizija i racionalizacija različitih sistema u vezi sa minimalnim doprinosima, itd.

U zaključku predloga u tački posvećenoj penzionoj reformi navodi se:

– Institucije su spremne da uzmu u obzir druge mere za parametre penzionog sistema umesto nekih gore navedenih mera, uzimajući u obzir njihov uticaj na ekonomski rast.

Ukoliko želite više detalja ili niste zadovoljni prevodom Penzina original predloga možete naći na sajtu Naftemporiki.gr

Pratite Penzin na Fejzbuku!

Cipras je popustio… Noćas smo za vas preveli deo najavljenog plana Grčke koji se tiče reformi #penzija

Posted by Penzin on Петак, 10. јул 2015.