Grčki predlog kreditorima za reformu penzija (jul 2015)

Grčka vlada je 10. jula 2015. godine iznela predloge za nove reforme u 10 tačaka. U tački 4. dati su predlozi za novu reformu penzionog sistema. Penzin prevodi ovaj predlog u osnovnim crtama…

Preporučujemo i tekst – Grčka: Penzije i reforme, i… još reformi

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Deset tačaka iz predloga reformi grčke vlade:

 1. izmene budžeta za 2015. godinu
 2. PDV
 3. fiskalne mere
 4. penziona reforma
 5. administracija, pravda i anti-korupcija
 6. poreska administracija
 7. finansijski sektor
 8. tržište rada
 9. tržište
 10. privatizacija

U 4. tački koja govori o novoj reformi penzionog sistema najavljenoj u predlogu za oktobar 2015. godine, navodi se da su vlasti svesne da je sistem neodrživ i da su mu potrebne suštinske reforme, te se najavljuje „potpuna implementacija zakona penzionih reformi iz 2010. godine“, kao i zakona iz 2012. godine uz izmene ili prilagođavanja nekih detalja.

Predložene mere grčke vlade za reformu penzija:

 • obeshrabrivanje ranijeg penzionisanja penalima i podizanjem starosne granice za penziju postepeno do 2022. godine na 67 godina, odnosno 62 godine uz 40 godina radnog staža uz neke izuzetke
 • integrisanje dodatnih fondova u sistem i obezbeđenje da dodatni penzioni fondovi mogu biti finansirani samo od njihovih korisnika
 • bolje targetiranje za socijalne penzije
 • postepeno ukidanje solidarnih naknada za sve penzionere do 2019. godine
 • zamrzavanje minimalnih mesečnih penzija do 2021. godine
 • povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera sa 4% na 6% prosečno, i primena iste mere na dodane penzione fondove
 • postepeno ukidanje svih izuzetaka koje finansira država uz harmonizaciju pravila za doprinose u svim penzionim fondovima.

Izmene su predložene za usvajanje do 31. oktobra 2015. godine, a stupile bi na snagu od 1. januara 2016. godine.

Izmene bi podrazumevale i:

 • unapređenje parametara radi uspostavljanja bolje veze između doprinosa i visine penzije
 • proširivanje i modernizacija doprinosa i osnovica za penziju za preduzetnike (samozaposlene), uključujući prelazak sa nominalnog na stvarni prihod, uz poštovanje minimuma doprinosa
 • revizija i racionalizacija različitih sistema u vezi sa minimalnim doprinosima, itd.

U zaključku predloga u tački posvećenoj penzionoj reformi navodi se:

– Institucije su spremne da uzmu u obzir druge mere za parametre penzionog sistema umesto nekih gore navedenih mera, uzimajući u obzir njihov uticaj na ekonomski rast.

Ukoliko želite više detalja ili niste zadovoljni prevodom Penzina original predloga možete naći na sajtu Naftemporiki.gr

Pratite Penzin na Fejzbuku!