Govor Mihajla Radovića, predsednika USPS-a, na protestu u Beogradu, 30. oktobra 2018.

Na protestu u Beogradu, 30. oktobra 2018. godine, okupljenim građanima, od kojih su većinu činili penzioneri, obratio se i Mihajlo Radović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije – USPS, jednog od organizatora protesta. Govor prenosimo u celini

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Srđan Škoro za Penzin


Poštovane koleginice i kolege,
poštovani borci za ljudska prava,
poštovani prijatelji,

Zadovoljstvo mi je što mogu, u ime Udruženja sindikata penzionera Srbije i u ime Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, da vas pozdravim i da konstatujem da su konačno počeli da se ostvaruju naši zahtevi na kojima insistiramo nešto više od četiri godine.

Pa zašto onda pravimo ovaj protest?

Pre svega zbog toga što Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ne regulišu, niti nagoveštavaju, povraćaj oduzete imovine. Imovine oko 700.000 penzionera kojima su prethodnim protivustavnim zakonom uvedene ničim izazvane diskriminatorske sankcije na korišćenje zakonski stečene imovine. Materijalna šteta koju su pretrpeli pojedini penzioneri iznosi od dve i po do sedam hiljada evra.

Da li ova bahata vlast misli da ćemo se odreći tog novca? I pokloniti ga vlastodršcima?! Ne! Nastavićemo našu borbu pred redovnim sudovima sve do Strazbura.

Penzija je stečeno imovinsko pravo, zaštićeno Ustavom Republike Srbije i sistemskim zakonima ove zemlje. No to nije smetalo ovoj bahatoj vlasti da iz džepa penzionera, bez njihovog pristanka, otme taj novac. Juče penzije, danas automobili i pokretna imovina, a sutra stanovi i kuće zbog nemogućnosti prethodno stvorenih obaveza.

Sve je ovo put u bezvlašće i pravnu anarhiju za koju je isključivi krivac Ustavni sud Srbije koji je pod striktnom kontrolom ove diskriminatorske vlasti.

U našoj državi pravo svojine ne sme biti formalno zaštićeno već i faktički, gde će svi koji to ne poštuju, morati da odgovaraju. Pravo svojine je neprikosnoveno i niko osim vlasnika ne može raspolagati njegovom imovinom. Prethodni protivustavni zakon koji je ukinut, donet je radi navodne konsolidacije budžeta, što formalno-pravno ne predstavlja pravni interes pa je oduzimanje imovine na taj način u potpunosti nezakonito.

Rezultat ovakvog ponašanja je onemogućavanje kupovine lekova, hrane, plaćanje poreza ili komunalija sa osnovnim ciljem plenidbe pokretne i nepokretne imovine, što dovodi do kolektivnog siromaštva i povećane smrtnosti.

Upozoravali smo na nezakonitost rada direktora i Upravnog odbora Fonda PIO zbog izbegavanja da, kako to zakon propisuje, izdaju rešenja o umanjenju penzija, lišavajući prava na žalbu odnosno delotvoran pravni lek koji je Ustavom zagarantovan.

Ukazivali smo i na organizovanu zloupotrebu prava iz člana 17 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih organa vlasti (zakonodavne, izvršne i sudske vlasti), a pre svega Ustavnog suda koji je skandaloznim obrazloženjem odluke odbacio našu Prvu inicijativu, a na novu, Drugu inicijativu ne sme ni da odgovori.

Ali Ustavni sud i pored ukidanja Zakona o privremenom načinu uređivanja penzija, može oceniti saglasnost zakona sa Ustavom i po prestanku njegovog važenja, po članu 168 Ustava, na čemu će USPS insistirati.

Sve ovo su razlozi koji ukazuju na neminovnost podnošenja pojedinačnih tužbi protiv Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknadu penzionerima koji su pretrpeli štetu. Ovo se odnosi i na, nažalost, preminule penzionere jer se ovde radi o imovini i nasleđenom pravu.

Pored svega pomenutog, Fond PIO, pošto „nema para“, rekonstruiše poslovni prostor po ceni radova od 1.000 evra po kvadratu, u ukupnoj vrednosti od milion petsto hiljada evra bez dodatnih radova.

Da li se sprema nova prevara penzionera činjenicom da izmene i dopune Zakona o PIO sada omogućavaju (što u prethodnom zakonu nije bio slučaj) da vlastodršci mogu da povećaju penzije kad oni procene i koliko oni procene (što je već viđeno pred izbore), ali isto tako mogu da ih smanjuju po svom nahođenju i svojim potrebama.

Stoga ćemo se zdušno zalagati da se više ne devastira sistemski Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, nego da se primenjuje održiva i predvidljiva formula koja je do 2014. godine sasvim dobro funkcionisala.

I na kraju, drage kolege i prijatelji, moramo se zapitati: ko upravlja Fondom PIO?

Ako je to rešeno sistemskim Zakonom o PIO i to članovima od 150 do 168, to su onda predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

A pitanje svih pitanja je: Šta će Fond PIO u budžetu?

Fond PIO nije javno preduzeće koje je formirala država ili neka lokalna samouprava. To je imovina osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, a organi Fonda su direktor i Upravni odbor Fonda koji je, nažalost, suspendovao osnivače i osnivačka prava. Više, u ovom trenutku, od tri milona građana, nema nikakva upravljačka prava jer je to na sebe preuzela Vlada.

Moramo zajednički zaštititi imovinu Fonda od mogućih i narastajućih zloupotreba.

Sa ovog mesta, pozivam sve sindikate, sva udruženja penzionera u Srbiji, sve intelektualce, mlade ljude, sve zaposlene i one koji su izgubili pravo na rad, da dostojanstveno, demokratski i zakonito odbranimo naš Fond PIO i dovedemo ga u stanje održivog funkcionisanja.

Naš osnovni cilj je poboljšanje i materijalnog i socijalnog položaja ne samo penzionera i starijih lica, nego i celokupnog društva. I da znate: od toga nećemo odustati!

Živeli!