Fond PIO diskriminiše udruženja penzionera. Sve, sem SAPENS-a

Udruženje penzionera Nezavisnost i Udruženje sindikata penzionera Srbije smatraju da Fond PIO diskriminiše njihova udruženja. Sa druge strane, Fond favorizuje Savez penzionera Srbije koji je jedini dobio sredstva koja su trebala biti, prema ranije postignutom dogovoru sa predstavnicima Vlade Srbije, raspoređena podjednako svima. Ovim se diskriminišu i svi penzioneri koji nisu članovi SAPENS-a. Zašto?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kad su se prošlog leta vratili sa sastanka održanog sa Anom Brnabić i Sinišom Malim, predstavnici udruženja penzionera nisu mogli ni da pretpostave da će tada postignut dogovor prekršiti upravo Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO). Fond PIO, naime, po svom statutu, treba da obezbeđuje materijalne, organizacione, kadrovske i druge uslove za sprovođenje penzijskog osiguranja. Dakle, da radi u interesu penzionera.

Šta je dogovoreno?

Predsednici tri penzionerske organizacije sastali su se 29. avgusta 2023. godine sa tadašnjom premijerkom Anom Brnabić i ministrom finansija Sinišom Malim. Sastanku su, ispred penzionera, prisustvovali predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić, predsednik Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“ Miloš Grabundžija i predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS) Milan Grujić. Ova penzionerska udruženja su zahtevala sastanak sa predstavnicima Vlade Srbije zbog sve težih uslova za život najstarijih građana.

Ana Brnabić je tada podržala ideju o obrazovanju Nacionalnog saveta za brigu o penzionerima, kao i izradu Strategije za unapređenje položaja starih lica. Ministar finanija Mali je iskoristio priliku da podseti na „povećanja penzija u proteklom periodu“. Tada je i rekao da će se sa brigom o najstarijima nastaviti i tako što će biti uvedena penzionerska kartica.

Na tom sastanku je dogovoreno i da će Vlada Srbije finansirati aktivnosti penzionerskih udruženja za razvoj socijalnog dijaloga i međunarodne saradnje. Dodeljena sredstva bi tri penzionerske organizacije podelile ravnopravno i svaka od njih bi odgovarala za trošenje raspoloživih sredstava.

Šta je ispunjeno, a šta ne?

Formiranje Nacionalnog saveta za brigu o penzionerima očekuje se uskoro. Doneta je Strategija za unapređenje starih lica. Strategija bi trebalo da bude krovni dokument na osnovu se donose niži, a sve u cilju adekvatne brige o najstarijim građanima. Podsećamo da je prethodna Nacionalna strategija o starenju usvojena 2006. godine za period do 2015.

Početkom oktobra 2023. godine uvedene su penzionerske kartice. Fond PIO je uložio dosta truda u ovaj projekat. Pitanje je da li je taj trud, bar kad su penzioneri u pitanju, bio svrsishodan. Nove Penzionerske kartice pokrenule su niz pitanja. Fond PIO je, između ostalog, odbio da izdaje kartice penzionerima koji nisu želeli da se podaci o njenom korištenju obrađuju. Time je Fond PIO postupio suprotno Pravilniku o Penzionerskoj kartici.

Što se tiče finansiranja aktivnosti, Vlada Srbije jeste dodelila sredstva. Trebalo je da ta sredstva Fond PIO podeli na tri jednaka dela. Fond PIO, međutim, 2024. godine usvaja Izmene Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija („Sl. glasnik RS“, br. 28/2024). Predstavnici Fonda PIO su izjavljivali da će ove izmene „otvoriti neke nove mogućnosti za udruženja penzionera“.

Za Fond PIO postoji samo jedno udruženje penzionera

Ali… U Čl. 1. Stav 5 ovog pravilnika, propisano je: „Poslove sprovođenja jedinstvene nabavke paketa za solidarnu pomoć korisnicima penzija poveravaju se SAPENS-u. Jedinstvena nabavka paketa podrazumeva i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika“: Dakle, iako se poziva na dogovor tri udruženja sa Vladom iz avgusta 2023, Fond PIO je rešio da sredstva dodeli SAPENS-u koji bi sam vršio nabavku za pakete, a onda pakete dostavljao i drugim udruženjima.

S tim u vezi, Udruženje penzionera „Nezavinstost“ podseća da su oni, kao posebni pravni subjekt, svake godine vršili jedinstvenu nabavku paketa od više dobavljača prema mestu distribucije zbog jeftinije nabavke i nižih troškova prevoza. Naglašavaju da su i svi paketi na teritoriji Srbije imali istu vrednost i količinu robe. Na taj način su svi penzioneri imali isti tretman.

Izmenom Pravilnika propisano je i da se: „poslovi ostvarivanja socijalnog dijaloga i preduzimanja međunarodnih aktivnosti poveravaju SAPENS-u“.

Udruženje penzionera „Nezavisnost“ dostavilo je SAPENS-u planove aktivnosti sa finansijskom realizacijom, ali ih SAPENS nije prosledio Fondu PIO. Nakon što je „Nezavisnost“ ovaj plan dostavio direktno Fondu PIO, dobili su odgovor da njegova realizacija nije moguća. Fond PIO je u dopisu ovom udruženju objasnio da sredstva za finansiranje socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti ne mogu da se koriste za plaćanje zakupa prostora i plaćanje računa za komunalne usluge.

Udruženje penzionera Srbije „Nezavisnost“ podseća da SAPENS dobija poslovni prostor od Fonda PIO: Druge penzionerske organizacije ne mogu raditi na jačanju kapaciteta za socijalni dijalog ako su onemogućene da plate zakup poslovnog prostora kod lokalnih samouprava.

Može biti samo jedan!

Miloš Grabundžija je ocenio da Fond PIO vrši diskriminaciju udruženja penzionera na čijem je on čelu. Ova diskriminacija se ogleda i u tome što, iako je Udruženju penzionera Srbije „Nezavisnost“ normativno dodeljeno šest odsto sredstava za finanasiranje solidarne pomoći, njemu nije omogućeno da tim sredstvima raspoloaže. Tim sredstvima, a u ime drugih udruženja. raspolagaće isključivo SAPENS: Time se diskriminišu i svi penzioneri koji nisu članovi Saveza penzionera Srbije (SAPENS-a).

Pored prava na pakete solidarne pomoći, drugim udruženjima penzionera i njihovim članovima Fond PIO uskraćuje i druga prava. Sprečavaju se aktivnosti na uspostavljanju i jačanju socijalnog dijaloga i međunarodne saradnje.

Miloš Grabundžija je, i u dopisu koji je poslao Ministarstvu finansija, izrazio bojazan da će se nekim sledećim izmenama Pravilnika nastojati da se Sindikat penzionera „Nezavisnost“ potpuno ugasi. Dosadašnjim potezima Fond PIO je pokazao da ga ne zanima interes penzionera, već isključivo kontrola nad radom penzionerskih udruženja, ocenio je Grabundžija.

Podsećamo da se Upravni odbor Fonda PIO, nakon izmena 2014. godine, većinski sastoji od predstavnika Vlade Srbije. Samim tim, Vlada Srbije je ta koja donosi odluke u Fondu PIO. Predstavnici Vlade Srbije su, dakle, jedno dogovorili sa predstavnicima udruženja penzionera 2023. godine, a sasvim suprotno, putem Fonda PIO, sprovode 2024. godine.

Ilustracija: AI generated za Penzin.rs

*Neposredno nakon objavljivanja teksta unete su izmene u vezi sa Nacionalnim savetom i Strategijom.

Podsećamo na intervju iz 2023. godine sa Milošem Grabundžijom, predsednikom Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“