USPVLS: Fond PIO vara penzionere

USPVLS tvrdi da Fond PIO vara penzionere. Prevare su u vezi sa obradom podataka korisnika Penzionerskih kartica i njihovog dostavljanja trećim licima. Prenosimo Saopštenje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Penzionerske kartice kao forma identifikacije pred organima penzijskog fonda, organizacijama i kompanijama koje penzionerima nude povoljnosti u kupovini roba i korištenju usluga postoje u većini evropskih država.

Samo u Srbiji penzionerske kartice imaju čip pomoću kojeg će Poreska uprava i Fond PIO i drugi zainteresovani državni organi i povezane kompanije imati uvid kako pojedinac i penzioneri Srbije u celini troše osam milijardi evra godišnje. Zašto se nezakonito između prodavaca robe i usluga ubacuje poreska uprava i Fonda PIO i ko to plaća, odnosno ko će ostvariti profit u svemu?

Postupanje Fonda PIO suprotno Pravilniku o Penzionerskoj kartici

Fond PIO odbija da uruči izrađenu Penzionersku karticu penzionerima koji, u skladu sa zakonom, ne žele da se podaci o njenom korištenju obrađuju i koji ne žele da im se podaci o prodavcima roba i davaoca usluga dostavljaju lično. Naime, iako su penzioneri već potpisali zahtev za izradu Penzionerske kartice, traži im se da ga nanovo potpišu kao i da daju saglasnost za obradu podataka o njenom korištenju i dostavljanju podataka o trgovcima i davaocima usluga na ličnost.

Fond PIO na prevaru, suprotno Pravilniku o Penzionerskoj kartici, uz potpisivanje novog zahteva za izdavanje Penzionerske kartice, potura da se u delu formulara Zakonski zastupnik, potpiše i saglasnost za obradu podataka o njenom korištenju kao i pristanak da se informacije – reklame penzionerima dostavljaju na lični telefon, email ili adresu.

Da li se to Fond PIO, umesto organizacije koja treba da obezbedi ostvarivanje stečenih prava preko 4,5 miliona korisnika i osiguranika, pretvara u marketinšku agenciju a da pri tom nije jasan zakonski osnov, troškovi kao i koju korist od svega imaju sadašnji i budući penzioneri?

Posle početnih iskustava i informacija o korištenju Penzionerske kartice sa čipom, penzioneri su shvatili da nisu dobili ništa novo u popustima koje već daju trgovci u Srbiji i da je to pokušaj da se penzioneri usmeravaju gde i kako da troše svoj novac. Pokušaj Fonda PIO i sajta Apoteka(rs) da nezakonito vrše prodaju i dostavu lekova penzionerima to i dokazuje.

Opravdane sumnje

Mnogo je pitanja u vezi sa projektom Penzionerska kartica još uvek bez odgovora. Zato zahtevamo da se Fond PIO težišno bavi poslovima koji su definisani a posebno povećanjem izvornih prihoda Fonda PIO i tako stvori uslove za veće penzije i povećanje najniže penzije koja je uvredljivo i sramotno mala.

Očigledno je da su iskazane sumnje u odnosu na Penzionersku karticu sa čipom opravdane pa penzionerima savetujemo da ne daju saglasnost na obradu podataka o korištenju Penzionerske kartice niti pristanak da im se lično dostavljaju reklame.

Prilog: Novi zahtev za izdavanje Penzionerske kartice

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije