Društvo Magazin Godine

Dug život učinio je ljude čovečnim (3) – Očekivano preživljavanje

Preživljavanje je danas očekivano. Sa očekivanjem dugog i zdravog života, svet je postao bolje mesto za život

Kako je opadala smrtnost dece i novorođenčadi, tako je opadala i plodnost. Žene nisu morale da donose na svet “decu za zamenu” onih koji su umrli, i mogle su da budu sigurnije da će njihova beba doživeti da odraste.

Preživljavanje je postalo očekivano. Svako dete dobija svoje sopstveno ime odmah, ne čeka se da se vidi hoće li živeti, a ime nije “reciklirano” ime starijeg deteta koje je umrlo. Danas čovečanstvo preduzima herojske napore, kako finansijske tako i tehnološke, da spasi svako novorođenče. Visoka stopa smrtnosti novorođenčadi u SAD u poređenju sa drugim razvijenim zemljama – oko 0,6% od živorođenih, smatra se sramotnom. Ona jeste tragična, ali je mnogo bolja nego stopa od 25 do 50% kolika je bila u prošlosti.

Deca su centralna tačka mnogih ranih pokreta zdravstvene zaštite – za ispravno mleko, vakcinaciju, pravilnu ishranu. Sigurnost dece je veoma bitna. Postali smo civilizovaniji i humaniji, svet je postao bolje mesto za život nego što je to bio pre sto godina, a sve je to povezano sa našim očekivanjem dugog i zdravog života, počev od rođenja.

Ovo je najbolje vreme u istoriji, prema mišljenju Laure Helmut, da se bude dete, roditelj ili baka ili deka.

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija