Dom lordova za uklanjanje razlike u penzijama

Gornji dom Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, ukazao je na razlike u penzijama između žena i muškaraca. Dom lordova je za uklanjanje razlike u penzijama koja ide na štetu žena.

Članovi Doma lordova, gornjeg doma Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, ukazali su da postoji bitna razlika između muškaraca i žena kada su visine penzija u pitanju. Prethodno je, kako portal „Biznis“ prenosi pisanje „Pensions Age„, izražena zabrinutost u vezi sa adekvatnošću penzijskih odredbi. Takođe, naglašena je potreba rešavanja istorijskih pitanja oko nedovoljne isplate državne penzije.

Baronica Ros Altman pitala je kako vlada planira da smanji jaz između polova kada su u pitanju penzije. Zanimalo ju je kakva je procena nedovoljnih uplata državne penzije žena i smanjenih privatnih penzijskih doprinosa koji su povezani sa ženskim obrascima rada u razvoju tih planova.

Pitanja oko nedovoljne isplate državnih penzija pokrenula je kompanija „Lane Clark & Peacock„. Ova firma, jedna od vodećih firmi koje se bave merenjem rizika i upravljanjem njima, pokrenula je ovo pitanje u martu 2020. godine. Prethodno je otkriveno da desetine hiljada žena ne prima povišicu državne penzije.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva suočava se sa računom od preko tri milijarde funti na ime uklanjanja greške.

Baronica Ros Altman je napomenula: „Ova vlada prepoznaje izazov razlike u penzijama između žena i muškaraca“.

Kako navodi, automatskim upisom i novom državnom penzijom omogućava se većem broju žena da samostalno grade odredbe o penzijama, smanjujući istorijske nejednakosti u penzionom sistemu Ujedinjenog Kraljevstva.

Istakla je, međutim, da je u poslednjih pet godina zabeležen mali napredak kada je u pitanju jaz u visini penzija muškaraca i žena. Baronica Altman postavila je pitanje kakav je konkretan tok rada na ciljevima za smanjenje broja žena sa nižim državnim i privatnim penzijama.

Izvor: Biznis.rs