Obuka za gerontodomaćice: Prevencija nasilja nad starijim ženama

Crveni krst Srbije i Gerontološki centar Beograd nastavili su svoju saradnju kroz obuku za gerontodomaćice na temu prevencija nasilja nad starijima.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Prvi dan ove obuke bio je 15. jul. Otvaranje obuke i predavanje održano je u bioskopskoj Sali Gerontološkog centra Beograd u Zemunu. Sprovodi se u okviru. projekta „Osnaživanje starijih žena: Sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“. Ovaj projekat Crveni krst Srbije sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za istraživanje sukoba a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Nasilje nad starijim ženama predstavlja kršenje ljudskih prava. Ono nas opominje da je vreme da iskorenimo stereotipe i predrasude prama starijim ženama koji su duboko ukorenjeni i tolerisani u socijalnim normama. Nasilje nad starijim ženama je, s druge strane, i javnozdravstveno pitanje. Ono utiče kako na kvalitet života starijih žena, tako i na njihovo zdravlje.

Ova edukacija je značajna na dva nivoa. Ona, pre svega, predstavlja jačanje partnerskih odnosa između naše dve institucije Gerontološkog centra Beograd i Crvenog krsta Srbije koje se nalaze na istom zadatku. Taj zadatak je dostojanstveno starenje bilo da starija osoba živi u instituciji ili u svom okruženju. Sve ovo ne bi bilo moguće bez pokroviteljstva Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i njihove kontinuirane podrške.

Drugi važan nivo je i unapređenje i širenje znanja samih gerontodomaćica o fenomenu nasilja nad starijim ženama. Upravo su gerontodomaćice jedna od najvažnijih karika u prevenciji nasilja nad ovom grupom. Pomažući starijim osobama one su prve koje mogu da reaguju, ali su takođe i prve koje mogu da prenesu znanje kako starijim osobama tako i članovima njihovih porodica.

Gosti na otvaranju obuke

Otvaranju obuke prisustvovala je prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad. Ona je naglasila koliko je rad gerontodomaćica značajan deo sistema usluga za starije osobe i ključan element u očuvanju njihovog kvaliteta života. Ova današnja edukacija još jednom potvrđuje spremnost da zajednički govorimo o nasilju nad starijim ženama, posebno u situaciji demografskog starenja i feminizacije starenja, kako bismo omogućili da starije žene žive dostojanstveno bez diskriminacije i nasilja.

Rut Stjuart, ambasadorka Australije u Beogradu govorila je o saradnji sa Crvenim krstom Srbije i kratkom filmu „Otvori oči“. Ovaj film je izradila Australijska komisija za ljudska prava i ustupila Crvenom krstu Srbije. Film je premijerno prikazan pred ovo predavanje. Ambasadorka je naglasila značaj prepoznavanja nasilja nad populacijom starijih žena i zajedničkog rada svih pojedinaca, zajednica i društva na njegovoj prevenciji, podsećajući da samo združen rad javnih institucija i civilnog društva dokazano daje rezultate. I da je nasilje nad starijima vrh ledenog brega i sve zemlje se suočavaju sa ovim problemom.

Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije govorio je o važnosti podizanja svesti na svim nivoima društva i uvećanju znanja koje je neophodno za prevenciju ove vrste nasilja. Tokom sprovođenja EmPreV, Crveni krst Srbije je edukovao starije žene i prepoznao probleme sa kojima se one suočavaju, ali i to koju vrstu nasilja one primećuju, a koja je to vrsta nasilja koje starije žene ne percipiraju.

***

Obuku su držali Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije i predstavnici Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). Na predavanju je učestvovalo 100 gerontodomaćica Gerontološkog centra Beograd koje su izrazile želju da se ovo predavanje organizuje u kontinuitetu, jer je značajno za njihov rad.