Početna Magazin Godine Ekonomija Da li ćete naslediti i dugove?

Da li ćete naslediti i dugove?

Da li ćete naslediti i dugove?

Kada prihvatite nasledstvo prihvatili ste i dugove. Portal Kamatica je istraživao kako da znate da pokojnik nije imao dugove po kreditu ili nekom drugom bankarskom proizvodu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ilustracija iz priče „Košulja sa flekom

Sva dugovanja fizičkih lica po osnovu kredita, lizinga, jemstva i slično, evidentira Kreditni biro, te svaki građanin relativno lako može dobiti informaciju o svojim dugovanjima, ali ne i informaciju da li je i koliko neko od članova porodice dugovao.

„Kada je u pitanju ostavinski postupak, budući (eventualni) naslednici sve do okončanja ostavinskog postupka nisu ovlašćeni da od Kreditnog biroa dobiju ovakvu informaciju. U toku samog postupka, budući naslednici mogu, na zahtev nadležnog organa (javnog beležnika), dobiti uvid u finansijsku prošlost pokojnika i tako pre završetka postupka imati informacije da li je pokojnik imao dugove i ako jeste, koliko je dugovao“, kaže Kamaticu beogradski advokat Stanković.

Naslednici treba da imaju u vidu da ostavilac može imati, pored dugova prema bankama, i najrazličitije dugove druge vrste: novčane, nenovčane obaveze, a ništa od toga osim hipoteke, lizinga i kredita kod poslovnih banaka se ne registruje, pa nije ni moguće utvrditi postojanje uvidom u bilo koji registar.

Ipak, ono što je bitno jeste da naslednik odgovara za dugove samo do visine nasleđene imovine, pa sve i kad bi se pojavili nekakvi krediti ili druge obaveze ne može biti odgovoran u većoj visini od visine vrednosti imovine koju je nasledio.

„U slučaju da postoje dugovi po osnovu neke vrste kredita, može se pojaviti sporno pitanje kamata. Naime, nema sumnje da na dospelo potraživanje koje je naslednik dužan da vrati (npr. potraživanje 1.000 evra, naslednik je nasledio isto ili više), mora da plati iznos kamate ukoliko na vreme nije izvršio svoje obaveze pa je zbog toga pao u docnju, ali bi moglo da bude sporno pitanje ugovorenih kamata, one bi imale sudbinu kao i glavno potraživanje, dakle, naplata do visine nasleđene imovine, ali ovo pitanje u praksi nije dovoljno razjašnjeno“, objašnjava advokat Stanković.

Ukoliko niste sigurni da je pokojnik imao uredan finansijski život, pre nego što prihvatite nasledstvo, proverite da li je bilo dugovanja po osnovu bankarskih proizvoda jer samo za ovu vrstu dugovanja postoji registar pa sa sigurnošću možete znati kakve će vam obaveze po osnovu nasledstva pripasti, savetuje finansijski portal.