Magazin Godine Moja Penzija Zakoni

Zakon o nasleđivanju: U nasledstvo i rate za (neosigurani) kredit

Posle smrti najbližih, naslednicima ostaju i obaveze prema bankama, ukoliko u ugovor sa bankom nije uključeno i životno osiguranje koje pokriva ovakve slučajeve, piše Slavica Moravčević za Novosti.

Pored imovine i novca, posle smrti najbližih nasleđuju se i njihove obaveze prema bankama, ukoliko su bili zaduženi. To znači da obično deca ili supružnici kojima pripada stan ili kuća, automobil ili štedna knjižica dobijaju i preostale rate u nasledstvo. Ovo ne važi samo ukoliko je postojalo životno osiguranje.

Ukoliko, međutim, korisnik kredita nije za života na drugi način obezbedio otplatu kredita, njegova prava i obaveze iz ugovora o zajmu prelaze na njegove naslednike. Zakonom o nasleđivanju propisana je obaveza naslednika da odgovara za dugove.

Zaostavštinu ostavioca čine imovinska prava i obaveze. Nasleđuju se, dakle, ne samo imovinska prava već i obaveze, u konkretnom slučaju – dug po kreditu.

U trenutku smrti korisnika kredita, njegova celokupna zaostavština prelazi po sili zakona na naslednike.

Prihvatanje nasledstva automatski podrazumeva i prihvatanje obaveza, odnosno dugovanja, ali samo do visine vrednosti nasleđene imovine.

Ukoliko ima više naslednika, oni solidarno odgovaraju za nasleđene dugove, svaki do visine vrednosti svog naslednog dela, bez obzira na to da li je izvršena deoba nasledstva. Ako je deoba nasleđene imovine obavljena, dugovi među naslednicima dele se srazmerno njihovim naslednim delovima – navode u Narodnoj banci Srbije.

Sama činjenica da govorimo o nasleđivanju duga po kreditu znači da glavni dužnik prilikom zaključenja ugovora s bankom nije obezbedio otplatu kredita, na primer, polisom životnog osiguranja ili nekom drugom vrstom osiguranja koje, između ostalog, mogu da pokriju i smrtni slučaj. Ti finansijski proizvodi služe kao sredstvo obezbeđenja korisniku i njegovim naslednicima u slučaju neželjenog događaja.

– Međutim, kod nasleđivanja obaveza po osnovu kredita obezbeđenog hipotekom banka ima na raspolaganju sredstvo obezbeđenja – založno pravo na nepokretnosti. U slučaju da nakon smrti korisnika kredita naslednici ne otplaćuju uredno i u potpunosti dug po kreditu, banka je ovlašćena da naplatu potraživanja po kreditu ostvari prodajom založene nepokretnosti – ističu u NBS.

Narodna banka Srbije savetuje građane koji su naslednici nepokretnosti pod hipotekom da nastave sa izmirenjem redovnih obaveza po kreditu kako ne bi došli u situaciju da banka celokupno dugovanje proglasi dospelim i proda založenu nepokretnost.

Kada nastupi smrtni slučaj korisnika kredita, potrebno je što pre obavestiti banku o događaju radi dogovora u vezi s daljom otplatom kredita.

Ukoliko dospelo dugovanje po kreditu ne bude izmireno, banka ima pravo da na dospeli dug obračuna zateznu kamatnu stopu, što naslednike kredita izlaže dodatnom trošku. Kako do toga ne bi došlo, naslednik ili naslednici imovine korisnika treba da kontaktiraju s bankom i potpišu ugovor o pristupanju dugu.

Žalbe i prigovori

Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga primio je prethodnih godina veliki broj pitanja i prigovora građana u vezi sa obavezama po ugovoru o kreditu koji je sa bankom zaključio korisnik koji je u toku ugovornog odnosa preminuo.

U velikom broju takvih slučajeva naslednici najčešće nisu upoznati u dovoljnoj meri s procedurom, kao ni s pravima i obavezama koje kao naslednici imaju. Većina smatra da nakon smrti glavnog dužnika obaveza plaćanja kredita prestaje.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

6 Comments

Click here to post a comment
  • Mom pokojnom ocu koji je bio invalidski penzioner sa jos mnogo bolesti da ne navodim sada sve. Banka je dala kredit koji treba da otplacuje mesecno 15000. Da li po zakonu smeju da racunaju za prosek i naknadu za tudju pomoc,sto su oni uradili ili samo prosek penzije?

    • Poštovana, čini nam se da imaju pravo na to. Nemaju pravo da prihvate dodatna primanja kao jedina primanja, ali uz penziju mogu da dodaju i tuđu negu i pomoć, alimentaciju, pa čak i primanja maloletnih po osnovu porodične penzije. Proverite i da li je kredit bio osiguran?

  • Postovani,
    Moja, nazalos pokojna cerka, imala je stambeni kredit kod banke za kupovinu stana na koji joj je saduznik bila rodjena sestra, nasa druga cerka. Posle njene smrti stan je nasledila njena tada maloletna cerka, nasa unuka,kao jedini naslednik. Da li sada kada je postala punolletna moze da pristupi celokupnom dugu i tako oslobodi kreditne obaveze nasu drgu cerku, ili ce ona biti i dalje saduznik u neotplacenom kreditu. Kredit nema zivotno osiguranje. Hvala.

  • moja supruga je imala sa ocuhom ugovor o dozivotnom izdrzavanju i usledile su obostrane tuzbe o obavezama zasta je vodjen parnicni postupak.Izvrseno je vestacenja da je ocuh duzan da je isplati 700.000 dinara.U toku parnicnog postupka stavljena jae sudska zabrana opterecenja i otudjenja na nekretninu.U toku parnicnog postupka ocuh je zakljucio ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa komsijom gde je u ugovoru navedena i terecena nekretnina.Parnicni postupak nije okoncan jer je ocuh preminuo,te je sud izdao resenje o prekidu postupka.a da ce se nastaviti nakon ostavinske rasprave koja je izvrsena i bio je samo jedan dalji naslednik koji se odrekao nasledstva.Novi davaoc je u katastar uknjizio i terecenu imovinu sto je i upisano u list nepokretnosti i istu koristi i ostvaruje prihode a sud ga nije odredio za staraoca. kako resiti ovaj problem jer je ocigledno da ocuh i komsija a i sudija,a i katastar prekrsili odluku parnicnog sudije.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija