Čovek nije samo

Pesma Dušana Matića, nepravedno zapostavljenog srpskog pesnika koji nalazi „tajni plamen“ u svakom čoveku* za Praznik rada, praznik koji bi trebalo da, pre svega, slavi Čoveka.


Čovek nije samo ustreptalo to srce što o koncu visi
Što vetar ga svaki njiše i pleni svaki plamen…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Čovek su drumovi tvrdi i šoder bačen preko trave
Čovek su ruke što pune ugljem utrobu lokomotive
Čovek su zidine grdne smele kružne i kao razum prave
Čovek je oživljen klesan ljubavlju kamen
Čovek su krte nemo krčene njive

Čovek je krv što šikne bajnet u telo kad mu se zarije
Čovek su bose noge što mulj i trnje čemer i pustinje gaze
Čovek su vojske koje umiru bez reči zastava što se iznad smrti vije
Čovek su oči što zver-mašinu miluju i paze
Čovek je lobanja koju lome i koja gradi turbine
Čovek je pesma čovek je zemlja koju po svom obličju uvek strpljivo lije
Čovek je vidik bez kraja: krvlju svojom zaliva, zaliće sve tajne i hridine
Čovek su zvezde nada i ruke od rada što bride
Čovek su mudre neumorne ruke što bolje od očiju vide

Čovek je svetlost što se lagano iz mraka vekova diže
Čovek su bezbrojne ruke što krote reke mora munje i buše tunele
Čovek je svetlost što se iz mraka svirepo diže
Ruke ruke crne žilave žuljne bolne žute i bele
Čovek je svetlost što se iz mraka nemirno diže
Ruke ruke što ljube mrze kopaju riju greše i morima krmane
Čovek je svetlost što se iz mraka radosno diže

Ruke ruke ruke što klešu sanjaju znaju timare pišu brane
Čovek je pesma beskrajna
Čovek je zemlja koju po svom obličju brojkama lije
Čovek j svetlost što svetlošću upravlja: mrak je sve niže
Čovek je mrak što mrakom upravlja: svetlost je sve bliže

Ruke ruke ruke u nedogled ruke na poslu ruke na bedru
Ruke na orozu ruke na snovima ruke najsmelije
Čovek je pesma beskrajna
Čovek je zemlja koju po svom obličju bez uzora lije . . .

Čovek nije samo naobličeno srce što kao o koncu visi
Što vetar ga svaki njiše i pleni svaki pamen . . .

Dušan Matić (1898 – 1980)

FotografijaUmetnički kvart 798, Peking

Napomena o Dušanu Matiću preuzeta sa portala Riznica srpska

Sigurno će vam se dopasti i pesma Duška Trifunovića:
Čist zrak