Britanija: Decenije do jednakosti žena na poslu

Kada je u pitanju Velika Britanija, proći će decenije dok žene ne postanu jednake sa muškarcima na radnom mestu.

Ovo pokazuju rezultati istraživanja koje je objavljeno 13. januara 2020. godine. Istraživanje je sprovela organizacija koja se bori za ženska prava „Fawcett Society“.

Prema nalazima ovog istraživanja, žene u Velikoj Britaniji zauzimaju samo šest odsto glavnih rukovodećih mesta u 100 vodećih kompanija.

Žene pripadnice manjina ili poreklom iz manjiskih grupa stanovništva Britanije posebno su nedovoljno zastupljene.

Muškarci i dalje dominiraju na pozicijama moći u politici, zakonu, medijima, sportu i drugim ključnim sektorima.

Uprkos zakonima koji garantuju jednaku platu i prava, žene su i dalje manjina na visokim pozicijama u kompanijama i javnom životu. Žene koje rade puno radno vreme imale su, u proseku, za 8,9 odsto manju platu od muškaraca tokom 2019. godine.

Među direktorima srednjih škola, svega 39 odsto su žene. Od 12 sudija Vrhovnog suda Velike Britanije, samo dve sudije su ženskog pola.

Žene čine manje od četvrtine urednika novina i nešto više od trećine izabranih poslanika u donjem domu parlamenta.

Žene su u manjini na pozicijama u državnoj službi. Kada su u pitanju žene koje nisu belkinje, situacija je daleko nepovoljnija, navodi se u izveštaju.

„Uprkos važnosti zapošljavanja žena, današnji podaci pokazuju da smo još generacijama daleko od postizanja jednakosti“, rekao je izvršni direktor Grupe Sem Smeders. Smatra da društvo time „gubi ženski talenat i veštine“.

„Ako želimo promene, moramo dovesti do njih.“

Izvori: Fawcett Society, Tanjug
FotografijaTim Mossholder za Pexels

Podsećamo na tekstove: