Briga o starima u njihovom domu – važne stvari koje treba zapamtiti
website creator

U poslednje vreme, sa razvitkom svesti o potrebi da se starijima pruži dodatna briga i mogućnost da nastave da žive u svom domu, a da ne budu ugroženi niti da im kvalitet života opadne, sve više se razvija sektor pružanja tzv. kućne nege – brige o starima u njihovom sopstvenom domu.

Postoje neke male, ali važne stvari o kojima gerontonegovatelji/ice moraju da vode računa kako bi pružili uslugu na odgovarajućem nivou.

Staranje o starijoj osobi podrazumeva nekoliko važnih aspekata o kojima treba voditi računa. Došlo je do povećanja broja starijih osoba koje imaju složene potrebe, baš kao što postoje i sve raznovrsnije i brojnije mogućnosti brige o njima u domovima za stare ili smeštajima za dugotrajnu negu. Sve je veća i podrška koja se starijim osobama pruža u njihovom domu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U Srbiji se povećava broj domova za stare, ali samo određeni broj novoosnovanih domova se specijalizuje ili uvodi nove koncepte u brigu o starijima. U poslednje vreme, sa razvitkom svesti o potrebi da se starijima pruži dodatna briga i pruži mogućnost da nastave da žive u svom domu, ali da ne budu ugroženi niti da im kvalitet života opadne, više se razvija i sektor pružanja tzv. kućne nege – brige o starima u njihovom sopstvenom domu.

Osobe koje se brinu o starijima u kući suočavaju se sa istim izazovima kao i negovatelji u rezidencijalnom smeštaju, ali postoje i neke specifičnosti, dok su neki aspekti izraženiji. Ovo nije lak posao, ali može ispuniti posvećenu osobu. Postoje, međutim, neke male, ali važne stvari o kojima negovatelji starijih u njihovom sopstvenom domu moraju da vode računa kako bi pružili uslugu na odgovarajućem nivou.

Opšte je poznato da što je veća invalidnost neke osobe, to je veća njena potreba za negom. Neki stariji ljudi, međutim, tvrde da oni koji brinu o njima ne ispunjavaju njihove potrebe. Druge su starije osobe ukazivale na to da su njihove potrebe ispunjene. Postoje, međutim, dokazi koji ukazuju na činjenicu da stariji ljudi jednostavno ne vole da se žale. Duboko u sebi, većina starijih oseća da se o njima ne staraju onako kako oni to zaslužuju ili kako bi oni to želeli.

Postoji ogromna praznina koju gerontonegovatelji treba da ispune. Da bi ispunili ove praznine, gerontonegovatelji bi trebalo da imaju na umu neke važne stvari dok se staraju o starijoj osobi. Iskreno, to su neke sasvim jednostavne stvari. Kao i kod svake uobičajene zdravstvene i lične nege, postoje neke jednostavne stvari koje svakodnevno zanemarujemo. To su osnovne potrebe svih ljudi. One su samo više važne starijim ljudima.

Briga za starije mora biti usredsređena na čoveka

Svaki stariji građanin u svakoj zajednici je čovek. Upravo kao prema čoveku se prema njemu i treba ophoditi. Stariji imaju ista prava kao i svako od nas. Baš kao što imaju pravo na dobru zdravstvenu zaštitu, oni imaju pravo i na istu onu slobodu koja se daruje milenijumcima. To je gledište koje bi gerontonegovatelji trebalo da usvoje kada se brinu o starijima.

Udovoljavanje specifičnim potrebama starijih ljudi može biti težak zadatak za one koji obezbeđuju ličnu negu, naročito pošto postoji i mnogo drugih stvari koje treba uraditi. I gerontonegovatelji mogu imati porodicu o kojoj se staraju, oni imaju svoj dom o kome treba da brinu i tako dalje. Ipak, osobe koje se brinu za starije ne bi trebalo da dozvole da ih njihova ogromna lista obaveza satera u ćošak te da zbog toga ne pruže dovoljno pažnje nekome ko to zaslužuje.

Takođe, treba napomenuti da neki stariji ljudi mogu da preuveličaju male greške gerontonegovatelja i da od njih naprave veliki problem. Ovakva situacija će pružaocu usluge samo doneti gubitak vremena. Upravo su male stvari koje radimo ili ne radimo ono što čini najveću razliku.

Negovatelj mora da se potrudi da koliko god je moguće pruži dobru negu starijim ljudima o kojima brine. Gerontonegovatelj mora biti usredsređen na druge, a ne na sebe.

Dostojanstvo je važno

Život postaje manje zabavan kako ljudi stare (bar tako starost većina ljudi doživljava). Starenje se dešava svima bez obzira na društveni status ili imovinsko stanje. Mnogi stariji ljudi sa kojima se gerontonegovatelji sreću kroz svoj posao osećaju tugu, bol, dosadu, a bolest i samoća ih pritiskaju.

Veoma lako ovi stariji ljudi mogu izgubiti dostojanstvo pored onih koji vode računa o njima. Svesni su da ne mogu ništa da kontrolišu niti da utiču na bilo koga. Sada, oni moraju da slušaju gerontonegovatelja i da prate njegova naređenja čak i kada im se ona ne čine ispravnim. Njihova nesposobnost da spreme jelo, da se okupaju sami, kao i da izvrše osnovne radnje koje su nekada ne razmišljajući izvršavali, može da ih izjeda iznutra. Mnogi čak izgube i pokretnost. Nekoliko godina ranije, bilo im je nezamislivo da se nađu u ovakvoj situaciji.

Posao negontonegovatelja je da im pomogne da povrate samopuzdanje. Gerontonegovatelj je tu da im pomogne da zadrže dostojanstvo pružajući ima maksimalno poštovanje. Mali gest poštovanja i adekvatna nega koju pruža negovatelj upravo čine svu razliku starijoj osobi. Prilikom staranja o starijoj osobi u njenom domu, gerontonegovatelji mogu da ih podrže i tako što će im dati da oni sami izvrše neke zadatke; gerontonegovatelj može i sesti sa starijima na nekoliko minuta i razgovarati o svemu o čemu bi oni želeli da pričaju. Uostalom, ko ne voli da ćaska i da sazna šta ima novo?

Gerontonegovatelj/ica čini sve kako bi razumeo/la stariju osobu

Ovo nije dobro samo za stariju osobu o kojoj se brine već, dugoročno gledano, i za negovatelja. Čak je i najboljim gerontonegovateljima poznato da stariji ljudi znaju ponekad da budu malo mrzovoljni ili mogu lako zaboraviti nešto. Posao negovatelja je da se upozna sa ovim.

Ponašanje starih ljudi takođe može podećati na ponašanje male dece, ali ovakvo ponašanje nikada nije namerno. Ono je samo pokazatelj pada kognitivnih sposobnosti. Oni mogu izgovoriti nešto sa čim se negovatelj ne slaže ili nešto što ga može iznervirati, ali gerontonegovatelj mora ostati pribran i razumeti ih.

Gerontonegovatelj treba da bude strpljiv. Gerontonegovatelji treba da razumeju starije ljude. Zzahvaljujući tom razumevanju, svi će biti srećni.

Gerontonegovatelj/ica – osoba kojoj se poveravaju,
ali koja po svaku cenu štiti privatnost

Biti osoba od poverenja znači da gerontonegovatelj i starija osoba mogu pričati o raznim stvarima i smejati se zajedno. Gerontonegovatelj može na primer, ukoliko i on i starija osoba imaju dece, da priča o tome koliko je zastrašujuće podizati ih.

Ne sme se, međutim, preći granica. Od presudne je važnosti da negovatelj bude kao prijatelj osobi o kojoj se stara. Takav odnos pomaže da međusobno bolje razumeju – osigurava se dobar odnos. Međutim, pričanje o stvarima koje treba da ostanu privatne znači da gerontonegovatelj prelazi uobičajene granice.

Na primer, rođaci starije osobe možda se spore oko zdravstvenih pitanja. Koliko god ova tema imala veze sa gerontonegovateljem, ona ga se ne tiče ni na koji način. Negovatelj mora da se skloni u potpunosti iz porodičnih rasprava i ne sme deliti detalje iz svog privatnog života o kojima ne želi da se priča.

Prijaviti sve oblike maltretiranja

Stariji ljudi mogu biti pomalo džangrizavi i to bi moglo dovesti do toga da počnu da vređaju osobu koja se stara o njima. Od gerontonegovatelja se ne očekuje da odgovori na ovo i čak nije preporučljivo da priča drugima o tome. Najbolje što negovatelj može da se uradi u ovoj situaciji jeste da prijavi maltretiranje odgovarajućoj osobi. Odbijanje da se ovaj blagi pristup usvoji može dovesti do ozbiljnih posledica koje se nikom ne bi dopale.

Gerontonegovatelji/ice – pouzdani/e i posvećeni/e

Stariji ljudi mogu lako izgubiti poverenje u svog negovatelja ako on kasni ili ne poštuje dogovoreni raspored. Za razliku od mlađih ljudi, mnogi stariji nemaju strpljenja da nastave da pružaju poverenje nekome ko uporno krši obećanja. Gerontonegovatelj se mora pokazati kao neko na koga oni mogu da se oslone, neko u koga mogu da se pouzdaju.

Većina starijih je godinama živela nezavisno od drugih ljudi. Zbog toga je gotovo nemoguće da se oslone na nekoga ko je naizgled nepouzdan. Postoje slučajevi kada bi starija osoba ugrabila priliku da se sama stara o sebi kada gerontonegovatelj ne dođe na vreme. Ovo može dovesti do opasnih posledica. Pad niz stepenice je jedna od opasnosti kada se starija osoba brine sama o sebi.

Poenta je da se ne pravi drama oko svega; jednostavno svaki gerontonegovatelj mora znati da je njegova pouzdanost važna.

Gerontonegovatelj/ica pronalazi način da probije smetnje u komunikaciji

Nekim starijim ljudima koji imaju neki oblik hendikepa vezanog sa komunikacijom, nije lako da ostvare kontakt sa drugima. Moždani udar, na primer, može da utiče na nečiji govor. Mnogi stariji ljudi se, pka, muče da čuju šta drugi ljudi govore.

Ponekad je potrebno da se govori malo glasnije i da se izražajnije otvaraju usta kako bi izrazom pojačali reči koje se govore starijoj osobi. Važno je istražiti različite metode koje bi se mogle upotrebiti da se komunicira sa starijim osobama. Njihova želja za komunikacijom će olakšati posao negovatelja da ih razumeju.

Gerontonegovatelj/ica ima na umu – stariji ljudi žele dobar kvalitet života

Gerontonegovatelj može negu u kući videti kao način da zaradi novac, ali stariji ljudi je vide na drugi način. Za njih, to je način da se poboljša kvalitet njihovog života. To je vreme da se njihov životni prostor prilagodi njihovim društvenim i emotivnim potrebama. Gerontonegovatelja vide kao osobu koja će im pomoći da sve to postignu.
Oni gerontonegovatelju poveravaju sve svoje sposobnosti i pružaju mu svoje poverenje. Žele da se kreću čak i ako imaju problema sa pokretljivošću. Žele da vide sve izvan svog doma. Posao gerontonegovatelja je da im pomogne da to postignu.

Drugi ih mogu videti samo kao stare ljude, ali oni žele da steknu nove prijatelje. Žele da prate zanimljive nove serije koje prati njihov negovatelj. Oni žele da uživaju u životu koliko god je to moguće. Gerontonegovatelj možete postati upravo taj pravi prijatelj koga traže.

Usamljenost je stalni problem starijih ljudi. Gerontonegovatelji im mogu pomoći da izbegnu depresiju. Gerontonegovatelji se nalaze u centru težnji za kvalitetnijim životom jedne osobe. To je verovatno najvažnija stvar koju treba da zapamtiti prilikom pružanja usluge nege u kući starijoj osobi.

Zaključak

Briga o starijim osobama u kućnim uslovima može biti prilično veliki izazov za gerontonegovatelje. Ovaj posao se može, međutim, pojednostaviti. Većina starijih ljudi ne zahteva mnogo. Većina jednostavno želi da ih saslušaju. Oni žele da se osećaju kao oni ljudi koji su bili pre 20 godina. Žele da se o njima brinu na način koji oni zaslužuju.

Ako gerontonegovatelj izdvoji dovoljno vremena da sasluša koje su njihove potrebe i da komunicira sa njima, kao i da sebe prikaže kao pozdanu osobu, svoj posao brige o starijim osobama može zaista da pretvori u nešto što nije izuzetno teško, kako se obično misli. Taj posao može postati iskustvo koje obogaćuje i gerontonegovatelja i osobu o kojoj se stara.