Početna Magazin Godine Tehnologija i obrazovanje Aleksej Penzin – savremeni ruski antropološki filozof

Aleksej Penzin – savremeni ruski antropološki filozof

Aleksej Penzin – savremeni ruski antropološki filozof

Aleksej Penzin je savremeni ruski filozof i predavač na univerzitetu u Vulverhemptonu, Velika Britanija. Saradnik je Instituta za filozofsku antropologiju na Ruskoj akademiji nauka u Moskvi.

Njegove sfere interesa pretežno su u oblastima filozofske antropologije, marksizma, sovjetske i post-sovjetske studije, filozofija umetnosti, itd. Trenutno radi i živi paralelno u Londonu i Moskvi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovog filozofa domaćoj publici predstavio je Treći program Radija Beograd u ciklusu Filozofska istraživanja, gde je krajem novembra 2013. godine čitan njegov tekst „Politička antropologija sna“ (poglavlje njegove knjige „Опыт и чувственное в культуре современности“, 2004).

Osnovna autorova teza je da savremeno postkapitalističko društvo razvija tendenciju ka sveobuhvatnoj racionalizaciji, tj. ka širenju polja svoje operativne kontrole uklanjajući sve ono što smatra neefikasnim, neproduktivnim i besmislenim.

U tom kontekstu, smatra Penzin, može se reći da spavanje kao proces ostaje jedna od nekontrolisanih, „divljih“ zona sveta života, usled čega dolazi do pokušaja, preciznije, kako bi rekao Habermas, do „projekta“ njegove kolonizacije. To, s jedne strane, znači anuliranje spavanja kao zone besmislenog „mraka“, ili, s druge strane, njegovu racionalizaciju u skladu s razvojem savremenih bioloških nauka.

Autor pokazuje kako se u tom procesu javljaju utopistički elementi imaginarnog societeta koji ukidaju spavanje u prilog svojevrsne „večne budnosti“, i kako različiti diskursi sve to prerađuju na analitičkom planu.