Magazin Godine Srbija

Zbog propusta PIO fonda, čekao na penziju 5 godina

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Zbog propusta u radu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), S.M. iz Pirota je odluku o ostvarivanju prava na penziju čekao čitavih pet godina.

O ovome saznajemo na sajtu Zaštitnika građana koji je utvrdio da je Fond PIO načinio propust u radu jer se nije blagovremeno obratio nadležnom državnom organu za vezu radi sprovođenja međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju kako bi S.M. omogućio brzo i delotvorno ostvarivanje prava na staronu penziju.

S.M. je zahtev za priznavanje prava na starosnu penziju podneo još 21. oktobra 2010. godine. Kako ni odluku PIO fonda nije dobio, S.M. je u aprilu 2014. godine uputio pritužbu, a kome će drugo nego – Zaštitniku građana.

Uz pritužbu je dostavio i kopiju dva odgovora PIO fonda u kojima ga obaveštavaju da ne mogu da odluče po njegovom zahtevu jer francuski nosilac osiguranja nije poslao potrebne podatke po zahtevu koji mu je PIO fond uputio. Ovaj zahtev je PIO fond poslao 9. novembra 2012. godine.

Na pitanje Zaštitnika građana zašto su obrasci zahteva za starosnu penziju prosleđeni francuskom nosiocu osiguranja tek tada, dve godine nakon što je S.M. podneo zahtev za penziju, iz Direkcije PIO fonda nije adekvatno odgovoreno.

Tek nakon što je Zaštitnik građana obavestio PIO fond da su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Direkcije Fonda, iz Direkcije je 26. decembra 2014. godine stigao odgovor da se oni nisu obraćali drugim nadležnim organima Republike Srbije već da su urgirali kod francuskog nosioca osiguranja jer su očekivali da će taj organ dostaviti odgovor budući da je S.M. korisnik francuske penzije.

Tek krajem decembra 2014. godine uputili su molbu Zavodu za socijalno osiguranje Republike Srbije, kao nadležnom organu za vezu, da preduzme radnje iz svoje nadležnosti radi okončanja postupka po zahtevu S.M.

Umesto da se obrati organu Republike Srbije nadležnom za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, Fond PIO je bezuspešno upućivao urgencije francuskom nosiocu osiguranja.

Kako se navodi u Preporuci Zaštitnika građana: “(…) standard dobre uprave ne dozvoljava nečinjenje i pasivnost, već traži aktivan, angažovan stav organa uprave prema obavljanju poslova iz svog delokruga i zakonito vršenje tih poslova radi ostvarivanja cilja zbog koga su organu data javna ovlašćenja”.

Preporuke PIO fondu u cilju otklanjanja uočenog propusta, unapređenja rada organa uprave i sprečavanja istih ili sličnih propusta u budućnosti, Zaštitnik građana je uputio 25. maja 2015. godine. Dokument možete pročitati na linku ovde.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
  • zbog čega ludi recimo kao ja sa radnim stažom od 41 godinu staza već godinu dana (papiri svi uredni) nisam dobio penziju, dok pojedinci pored mene otvoreno prićaju kako su imali vezu i dobili penziju za mjesec ili dva. Napominjem da nikome nisam htjeo dati mito pa smatram da zato nisam ni dobio svoju zasluzenu odnosno zarađenu penziju. JADNI SU PENZIONERI SA OVAKOM ADMINISTRACIJOM PIJA R.S-a

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija