Početna Magazin Godine Zašto nedovoljno tretiramo bol kod osoba sa Alchajmerom?

Zašto nedovoljno tretiramo bol kod osoba sa Alchajmerom?

Zašto nedovoljno tretiramo bol kod osoba sa Alchajmerom?

Postoji uverenje da osobe sa Alchajmerovom bolešću slabije ili skoro uopšte ne osećaju bol. Moraćemo da razmislimo o promeni tog stava jer njime dodatno otežavamo stanje ovim ljudima.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Postoje dokazi da osobe sa Alchajmerovom bolešću ređe prijavljuju bol u odnosu na zdrave odrasle osobe. Takođe, one primaju manje lekova protiv bolova. Ali nije jasno da li osobe sa Alchajmerom manje opažaju bol, ne mogu da je prepoznaju ili ne mogu da kažu da ih nešto boli.

Da bi došli do tog saznanja, naučnici su proučavali odgovore na bol kod dve grupe starijih osoba (65 i više godina), od kojih se jedna sastojala od osoba sa Alchajmerovom bolešću, a druga od zdravih osoba.

U trogodišnjem istraživanju, korišćena je psihofizička toplotna stimulacija za testiranje i ispitivanje izveštaja samih ispitanika o bolu. Svi učesnici sa Alchajmerovom bolešću bili su fizički zdravi, verbalno komunikativni i sposobni da usmeno saopšte nivo bola.

„Uporedili smo percepciju praga za tri eksperimentalna intenziteta bola na toplotu sa izveštajima o neprijatnosti koju su ispitanici osećali“, kaže Tod Monro, docent na Univerzitetu Vanderbilt.

„Otkrili smo da je, u odnosu na druge učesnike, učesnicima sa Alchajmerovom bolešću potrebna viša temperatura da bi prijavili osećanje toplote, blagi ili umereni bol. Nismo našli razliku između dve grupe kada je u pitanju izveštavanje o tome koliko je neprijatan osećaj na bilo kom nivou.“

To što su učesnici u obe grupe izvestili o sličnom osećaju neprijatnosti kod blagog i umerenog bola izgleda da opovrgava dugotrajnu pretpostavku da je tolerancija na bol izmenjena kod osoba sa Alchajmerom, kaže.

„Iako smo otkrili da je njihova sposobnost otkrivanja bola smanjena, nismo našli nikakav dokaz da su ljudi sa Alchajmerovom bolešću manje uznemireni bolom niti da bol postaje manje neprijatan kako se bolest pogoršava“, dodaje Monro.

Potrebna su dalja istraživanja, kaže, ali postaje sve jasnije da zdravstvene ustanove treba da procene da li pacijent sa Alchajmerovom bolešću oseća bol i to treba da čine pomoću raznih metoda, uključujući skale bola, promene u ponašanju i neverbalne odgovore kao što su izrazi lica. Ovo će biti posebno važno u kasnijim fazama bolesti kada mnogi pacijenti imaju teškoće u komunikaciji.

„Trenutno analiziramo podatke neurosnimaka iz ovog istraživanja, za koje se nadamo da će dodatno objasniti promene u neurobiologiji bola kod Alchajmerove bolesti.“

„Kako ljudi stare, rizik da će oboleti se povećava, a kako populacija starijih ljudi nastavlja da raste, tako će se povećavati broj ljudi sa Alchajmerovom bolešću. Moramo da nađemo načine da poboljšamo tretman bola kod osoba sa svim oblicima demencije i da pomognemo da se ublaži nepotrebna patnja kod ove izuzetno ranjive grupe stanovništva.“

Izvor: Futurity