Početna Magazin Godine Zašto mi je penzija umanjena baš za ovoliko?

Zašto mi je penzija umanjena baš za ovoliko?

Zašto mi je penzija umanjena baš za ovoliko?

Smanjenje penzija počelo je od novembarskih čekova 2014. godine, a mnogi penzioneri ostali su zbunjeni iznosom za koji im je umanjena penzija…

Naime, na čeku piše koliko im se u dinarima odbija i da je to urađeno “po zakonu”, međutim, ne navodi se računica na osnovu koje je došlo do tog umanjenja (tj. penzioneri su na tu temu obaveštavani praktično samo preko medija).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Tako na penzijskom čeku koji je Istinomeru poslala jedna čitateljka piše da joj se od ukupne penzije od 45.004 dinara “privremeno umanjuje penzija po zakonu” za 4.551 dinar.

Ne navodi se kako se došlo do te sume, pa ona, ali ni mnogi drugi penzioneri nisu mogli da provere da li je došlo do greške u obračunu.

Penzije

Istinomer je pitao nadležne u Fondu PIO da li su i na koji način obavestili svoje korisnike o umanjenju penzija. Odgovoreno nam je da je “Fond obavestio svoje korisnike preko penzijskog čaka, preko svog sajta, kroz novine i preko medija”.

“Fond nema zakonsku obavezu (da obavesti svoje korisnike o smanjenju penzije), ali briga o korisnicima i transparentan način rada su nas opredelili da na sve raspoložive načine obavestimo korisnike o detaljima umanjenja penzije”, saopštili su nam iz PIO Fonda.

Istinomer podseća na formulu za umanjenje penzija:

 • po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija, primanja najstarijih u iznosu do 25.000 dinara neće se umanjivati
 • za one koji imaju penzije do 40.000 dinara penzija će se umanjiti tako što će se od 40.000 dinara oduzeti 25.000 dinara (iznos kod koga nema umanjenja) i od razlike se oduzme 22 odsto.

Primer (penzija od 40.000 dinara):

 • 40.000 – 25.000 = 15.000
 • 15.000 *0,22 = 3.300
 • Za penziju od 40.000 dinara umanjenje je 3.300 dinara

Za penzije veće od 40.000 dinara formula je malo komplikovanija. Tu se, kako propisuje Zakon, koriste dve stope umanjenja. Prvo se, kao i u gore navedenom primeru, umanjuje iznos od 15.000 (40.000 manje 25.000 dinara) za 22 odsto, a zatim se od ukupne penzije oduzima iznos od 40.000, dok se razlika umanjuje za 25 odsto.

Primer (penzija od 70.000 dinara):

 • 70.000 – 40.000 = 30.000
 • 30.000*0,25=7.500
 • 40.000 -25.000 = 15.000
 • 15.000 *0,25 = 3.300
 • Za penziju od 70.000 dinara ukupno umanjenje je 7.500 + 3.300 = 10.800 dinara

Penzioneri

Udruženja penzionera pobunila su se protiv ovog smanjenja, ističući da umanjeni iznos koji su primili mora prvo da bude potvrđen posebnim rešenjem PIO fonda, pa tek onda i na bankovnom računu.

Oni smatraju da je time prekršena odredba člana 105. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojom je propisano da „prava pripadaju od dana donošenja rešenja u postupku za izmenu pokrenutom po službenoj dužnosti“.

Udruženje sindikata penzionera Srbije USPS uputilo je Ustavnom sudu zahtev za ispitivanje ustavnosti zakona o smanjenju penzija.

“Pred vama je jedan od verovatno najkraćih zakona u analima pravosuđa, jer ima samo šest članova. Zakon koji krši i derogira osnovna stečena prava pojedinca, garantovana Ustavom, ali i mnoge međunarodne konvencije koje je naša zemlja prihvatila. On dovodi ogromnu populaciju penzionera u težak materijalni položaj, pogoršava u velikoj meri životne uslove i diskriminatorski je kako u odnosu na preostalu penzionersku populaciju, tako i na populaciju zaposlenih koji su takođe pogođeni zakonom”, saopštavaju iz Udruženja.

Formule za izračunavanje smanjenja penzija:

 • X-Visina penzije
 • Za penzije do 40.000 dinara
 • (X-25.000)*0,22
 • Za penzije veće od 40.000 dinara
 • 15.000*0,22+(X-40.000)*0,25

Primeri kalkulacije umanjenja penzija (iznos penzije – umanjenje):

 • 42.000 – 3.850
 • 45.000 – 4.550
 • 47.000 – 5.050
 • 50.000 – 5.800
 • 52.000 – 6.300
 • 55.000 – 7.050
 • 58.000 – 7.800
 • 60.000 – 8.300
 • 62.000 – 8.800
 • 65.000 – 9.550
 • 67.000 – 10.050
 • 70.000 – 10.800
 • 72.000 – 11.300
 • 75.000 – 12.050
 • 78.000 – 12.800
 • 80.000 – 13.300
 • 86.000 – 14.800
 • 90.000 – 15.800
 • 92.000 – 16.300
 • 98.000 – 17.800
 • 100.000 – 18.300

Napomena: tekst u celini preuzet sa sajta Istinomer