Početna Magazin Godine Ekonomija Nulta potrošnja energije u zgradama u EU od 2020. godine

Nulta potrošnja energije u zgradama u EU od 2020. godine

Sve zgrade koje budu izgrađene ili rekonstruisane u Evropskoj uniji posle 2020. godine moraju imati nulti ili veoma nizak nivo potrošnje energije i to iz obnovljivih izvora.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
EU u ovome vidi smanjenje zavisnosti od uvoza energenata za šta je u 2012. godini potrošila 400 milijardi evra. 
Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada predviđa da najpre državni organi vlasti moraju da renoviraju tri odsto svojih zgrada godišnje kako bi stimulisali tržište i dali primer drugima.
Potom, dobavljači energije imaju obavezu da naprave uštedu od 1,5 odsto godišnje pa moraju da propagiraju mere energetske efikasnosti kako bi to postigli.
Države članice treba da sačine strategiju i mere za smanjenje energetske potrošnje u postojećim zgradama za 80 odsto do 2050. godine. 
Najveći problem je kako obezbediti finansije da bi se zgrade učinile energetski efikasnim. Prema procenama, da bi Evropa uštedela 20 odsto energije samo u zgradama u narednih sedam godina potrebno je 70 milijardi evra. Jedan od načina je zajedničko ulaganje državnog novca i privatnih banaka.