Fizioterapija Foto albumi

Vrste fizikalne terapije prema fizičkom agensu

Prema vrsti fizičkog agensa koji se primenjuje, fizikalna terapija može biti: elektroterapija, termoterapija, hidroterapija, fototerapija, laseroterapija, heloterapija, sonoterapija, magnetoterapija, mehanoterapija…

Prema vrsti fizičkog agensa koji se primenjuje, fizikalna terapija može biti: 
  • elektroterapija – podrazumeva primenu jednosmernih, naizmeničnih i struja različite frekvencije
  • termoterapija – koriste se različiti izvori toplote, kao što su peloid, parafin, pesak, vreo vazduh, led
  • hidroterapija – primena vode u obliku različitih kupki, tuševa, kada ili bazena
  • fototerapija – primena svetlosnih zraka (ultraljubičasti, infracrveni, bioptron lampa)
  • laseroterapija – primena laserske svetlosti pomoću biostimulativnih lasera
  • heloterapija – primena Sunčeve svetlosti
  • sonoterapijaprimena ultrazvuka i infrazvuka u terapiji
  • magnetoterapija – primena energije magnetnog polja
  • mehanoterapija (masaža) – primena mehaničke energije, najčešće kroz različite oblike masaže.

Album fotografija Fizioterapija prikazuje brojne primere primene terapije iz prakse fizoterapeuta Vlade iz Beograda, saradnika Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija