Fizioterapija Foto albumi

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je oblast fizikalne medicine (fizioterapije) koja podrazumeva primenu fizičkih agenasa u terapijske svrhe.

Zauzima primarno mesto u terapiji pacijenata sa akutnim bolovima, jer se pravilnim izborom agenasa i njihovom stručnom primenom efikasno ubrzavaju fiziološki procesi u organizmu koji dovode do izlečenja ili, u najmanju ruku, do smanjenja tegoba. Proces rehabilitacije pacijenata, ne može se zamisliti bez primene nekog vida fizikalne terapije.

Oblici fizičke energije koja se koristi u terapiji, mogu se dobiti iz prirodnih ili veštačkih izvora. Fizikalna terapija se deli na:

  • aparaturnu – kao izvor energije za terapijsku namenu koristi savremene aparate (npr. ultrazvuk)
  • bezaparaturnu – gde se primenjuju voda, blato, pesak, parafin, masaža, itd. za postizanje terapijskog efekta.

U albumu fotografija Fizioterapija možete pogledati različite vrste primene fizikalne terapije iz iskustva fizioterapeuta Vlade iz Beograda, saradnika Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija