Fizioterapija Foto albumi

Odnos terapeuta i pacijenta u fizikalnoj terapiji

Kvalitet odnosa između pacijenta i medicinskih radnika odgovornih za njegov oporavak posebno je značajan u fizioterapiji.

Fizikalni terapeut u radu sa pacijentima provodi značajno više vremena od ostalih, i prisutan je kod mnogih uspeha i neuspeha tokom terapije. Terapeut u suštini sarađuje sa pacijentom kroz neposredan i izrazito intezivan rad na oporavku.

Shodno tome, veliki značaj za stepen oporavka pacijenta, pored znanja i iskustva, imaju ličnost i karakter fizioterapeuta. To naročito dolazi do izražaja u radu sa starijim osobama i decom.

Album fotografija Fizioterapija na Penzinu prikazuje fizioterapeuta Vladu iz Beograda u radu sa pacijentima različite dobi i sa različitim zdravstvenim problemima.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija