Više od pola miliona domaćinstava nema internet

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i operator koji bude izabran na javnom pozivu gradiće komunikacionu infrastrukturu u ruralnim predelima Srbije gde nema fiksnog interneta. A u Srbiji, više od pola miliona domaćinstava nema internet.

Kako se navodi u rešenju koje je donela Komisija za kontrolu državne pomoći, za aktivnosti vezane za izgradnju, deo sredstava je opredeljen sa razdela Ministarstva – 5.220.000 dinara, a delom kroz projektni zajam Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 2,1 milijardu dinara (2.129.400.000).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ministarstvo je tokom 2017. i 2018. godine u saradnji sa EBRD, analiziralo dostupnost interneta a zatim, prošle godine, napravilo mapu gde nedostaje fiksna internet mreža u Srbiji.

Rezultati su pokazali da više od 500.000 domaćinstava u ruralnim predelima nema fiksni internet jer ne postoji ekonomski interes operatora za razvoj ove infrastrukture na tim lokacijama.

Kako bi se omogućio ravnomeran regionalni razvoj, resorno ministarstvo je odlučilo da pokrene projekat izgradnje širokopojasne infrastrukture.

Podsticajima države, kaže se u rešenju, omogućilo bi se povezivanje na internet objekata javne namene koji obuhvataju najmanje 600 škola, odnosno javnih ustanova, mesnih zajednica i drugih objekata republičkih, i organa i jedinica lokalne samouprave.

Prema procenama koje se navode u ovom dokumentu, reč je i o približno 90.000 domaćinstava u okolini ovih javnih objekata.

U oceni Komisije se navodi da kada je pokrivenost širokopojasnom mrežom nedovoljna, intervencija putem javnih sredstava može biti neophodna, Ocenjeno je da je bez intervencije države nemoguće premostiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih područja. To, ocenjuje Komisija, može dovesti do ekonomske i socijalne isključenosti lokalnih građana i preduzeća.

Izabranom operratoru četvrt veka upravljanja

„Po završetku izgradnje i puštanja u rad celokupno izgrađene širokopojasne komunikacione infrastrukture predviđeno je da Ministarstvo istu poveri na upravljanje, korišćenje i održavanje operatoru na period od 25 godina.“

Nakon tog perioda, operator je dužan da infrastrukturu Ministarstvu vrati na upravljanje.

Obaveza budućeg operatora je da bez naknade pruža uslugu pristupa internetu u ne manjoj brzini od 100 megabajta u sekundi u objektu javne namene, kao i da obezbedi dostupnost usluge širokopojasnog pristupa nove generacije za ne manje od 95 odsto domaćinstava u konkretnom naselju.

Izvor: Kamatica
Slika: Planina Jelica na osnovu fotografije drita68