Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Vazduh u evropskim domovima za stare isuviše zagađen

Vazduh u evropskim domovima za stare isuviše zagađen

Vazduh u evropskim domovima za stare isuviše zagađen

Vazduh u evropskim domovima za stare ima štetan uticaj na zdravlje starijih osoba, čak i kada su ispunjeni evropski standardi o koncentraciji atmosferskih zagađivača.

Fotografija: Plakat „Pre nego što bude kasno“ (v. tekst „Drveće zahvaljujući kojem dišemo„)

Stanari domova za stare su toliko krhki da je njihovo zdravlje ugroženo čak i kada količina zagađivača u vazduhu ne prelazi propisane standarde.

Stariji ljudi su sa dve strane ugroženi zagađenjem vazduha: sa jedne strane, starost smanjuje sposobnost organizma da se brani od štetnih isparljivih jedinjenja; sa druge strane, ljudi treće dobi, pogotovo oni koji žive u ustanovama za smeštaj starijih osoba, provode veći deo vremena u zatvorenom prostoru gde je, kao što je poznato, vazduh često zagađeniji od spoljašnjeg vazduha.

Novo istraživanje GERIE, sprovedeno u 50 domova za stare iz sedam evropskih zemalja (Grčka, Italija, Francuska, Švedska, Danska, Belgija i Poljska), pokazuje da vazduh u ovim ustanovama ima štetan uticaj na respiratorni sistem njihovih stanara, čak i kada su ispunjeni evropski standardi o koncentraciji atmosferskih zagađivača.

Istraživači, čiji je rad objavljen ovog meseca (mart 2015) u European Respiratory Journal, sproveli su testove za pet zagađivača sa poznatim štetnim uticajem na zdravlje: fine (PM 10) i ultrafine (PM 0,1) čestice, formaldehid, azot-dioksid (NO2) i ozon (O3). Ovi zagađivači potiču iz nekoliko izvora, kao što su grejanje, građevinski materijal, nameštaj, sredstva za čišćenje u domaćinstvu, sredstva za dezinfekciju, rashladni sistemi…

Istovremeno sa testovima vazduha, naučnici su ispitali i pregledali 600 stanara ovih domova za stare, čija je prosečna starost 82 godine.

Primećeno je da visok nivo PM 10 čestica i azot-dioksida doprinose teškom disanju i kašlju; povećana koncentracija ultrafinih čestica povezana je sa zviždanjem u grudima, a visok nivo formaldehida može za osam puta povećati rizik od hronične opstruktivne plućne bolesti. Osetljivost na zagađivače povećava se sa starošću.

Pronašli smo vezu čak i kad ovi zagađivači nisu prisutni u prekomernim količinama„, napominje dr Anesi-Mezano, glavni autor istraživanja. „Štetan uticaj uzrokovan je stalnom izloženošću ovim zagađivačima. U pitanju je kumulativan efekat koji pokazuje da moramo biti posebno oprezni kada je u pitanju ova populacija.“

„Kvalitet vazduha u domovima za stare je problem koji počinje da nas zabrinjava jer se radi o ranjivoj populaciji, koja već boluje od hroničnih bolesti kao što je srčana insuficijencija, hronični bronhitis, dijabetes, visok krvni pritisak…“, komentariše Benedikt Vazier, šef odseka za gerijatriju na Univerzitetskoj bolnici u Nimu, Francuska.

Zdravstveni radnici su sve više svesni toksičnosti mnogih proizvoda za čišćenje koji se koriste u domovima za stare. Francuski list Figaro prenosi da su planirane dodatne obuke i predavanja na ovu temu. Prema rezultatima ovog istraživanja, tek svaka peta od ispitanih ustanova ima odgovarajući sistem ventilacije.