Početna Magazin Godine Penzija USPVLS: Predsedniče, prestanite da nas volite više od MMF i vratite nam penzije po rešenju

USPVLS: Predsedniče, prestanite da nas volite više od MMF i vratite nam penzije po rešenju

USPVLS: Predsedniče, prestanite da nas volite više od MMF i vratite nam penzije po rešenju

Misija MMF koja ovih dana pregovara sa Vladom Srbije oko novog aranžmana, predložila je da se ukine Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Predsednik Srbije i Predsednica Vlade Srbije su to iskoristili da ponovo manipulišu javnošću i penzionerima Srbije.

Predsednik Srbije umesto o ukidanju neustavnog i nemoralnog zakona, govori da MMF traži da se „drastično“ povećaju penzije za one koji primaju više od 50.000 dinara. Kada su penzije smanjivane 22-25 odsto, tada nije bilo „drastično“ a sada bi po njemu uvećanje penzija za procente za koje su smanjene bilo drastično. I naravno, ponovo govori o „zaštiti najugroženijih“ penzionera, ali kao i uvek, na račun „bogatih penzionera“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

MMF svojim predlogom o ukidanju Zakona nije zabranio redovno usklađivanje penzija sa rastom cena na malo. Predsednik Srbije još uvek nije „otkrio“ da se socijalni položaj penzionera sa manjim penzijama može popraviti posebnim socijalnim programima Vlade Srbije koji se ne bi ostvarivali na račun Fonda PIO i penzionera koji su po osnovu uplata u PIO ostvarili veće penzije. Istina je da MMF Vladi Srbije nije zabranio sprovođenje ovakvih programa.

Predsedniče, prestanite da nas volite više od MMF i vratite nam naše penzije!

Predsednica Vlade Srbije u komentarima na predlog MMF pokazuje da uopšte ne razume problem. Ona govori da bi ukidanje Zakona dovelo do smanjivanja penzija za 80 odsto penzionera, što kao Vlada ne želi. Predsednica ne „razume“ da bi ukidanje Zakona trebalo da znači uvećanje svih smanjenih penzija za procenat za koji su od 1.11.2014. godine po Zakonu smanjivane i da to nikako ne znači smanjivanje penzija koje 2014. godine nisu smanjene a koje su u međuvremenu usklađivane sa porastom cena.

Predsednica takođe ukidanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija meša sa redovnim usklađivanjima penzija koja su obustavljena 2014. godine, brisanjem člana 80b. Zakona o PIO a koja su vršena odlukama predsednika svega u Srbiji. Ukidanjem Zakona MMF ne traži „vraćanje tamo gde smo bili“ kako je „razumela“ Predsednica Vlade Srbije. Ona očigledno, ostaje dosledna nameri da godišnje usklađivanje penzija sa rastom cena prikazuje kao delimično vraćanje smanjenih penzija. Još uvek nije razumela da je u isto vreme povećanje penzija jednima i „vraćanje“ smanjenih penzija drugim penzionerima diskriminacija ovih drugih.

Poznato je da MMF nikada od Vlade Srbije nije tražio smanjivanje penzija i da je u svojim izveštajima stalno potencirao da ključne mere finansijske stabilizacije u Srbiji „reforma javnih preduzeća i javne uprave“ nisu sprovedene i pored najava. Činjenica je da deo budžeta Republike Srbije koji se izdvaja za dotaciju obaveza Fonda PIO nikada nije prešao 11 odsto BDP. To što se Zakonom o budžetskom sistemu Srbije od 2011. godine doprinosi PIO tretiraju kao budžetski prihodi je međukorak podržavljenju fonda PIO i svođenju ukupnih rashoda fonda na 11 odsto BDP.

Donošenje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija nikada za cilj nije ni imalo finansijsku konsolidaciju Fonda PIO jer stvarnim podacima o uplatama doprinosa zaposlenih nije dokazana tvrdnja nekih ministara, da su dotacije Fondu PIO od strane budžeta Republike Srbije oko 50 odsto rashoda. Finansijski efekti primene navedenog zakona su minimalni u odnosu na sredstva budžeta koja su neosnovano trošena po drugim osnovima ili zbog nerada i korupcije nadležnih državnih organa nisu ušla u budžet po osnovu PDV, poreza na profit, carine, poreza na ukupno utrošenu a nenaplaćenu električnu energiju, PDV na akciznu i drugu robu koja se prodaje na crno i drugo.

U Udruženju sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije smo, posle tri godine od donošenja i primene zakona o smanjenju i obustavljanju redovnog usklađivanja penzija, shvatili da zakoni i nisu doneti da bi se obezbedila finansijska stabilnost države nego pre svega da se:

  • Pripremi reforma penzionog sistema u kojem država neće biti garant stečenih prava po osnovu uplata u Fond PIO;
  • Odloži reforma javnog sektora i stvore uslovi za nastavak zapošljavanja stranačkih kadrova u njemu;
  • Obezbedi veći profit poslodavcima i investitorima po osnovu manjeg izdvajanja za PIO i
  • Podele penzioneri na „bogate“ i siromašne i manipulacijama smanjenjem i minimalnim povećanjima penzija, obezbede glasači za opstajanje aktuelne koalicije na vlasti.

U tom smislu je izvršeno i podržavljenje upravljanja Fondom PIO tako da umesto predstavnika zaposlenih i penzionera njime većinski upravljaju predstavnici aktuelne vlasti i tako omogućavaju nastavak pljačke imovine fonda uz učešće Upravnog odbora fonda PIO.

Postupci aktuelne vlasti u vezi produžavanja primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, pored predloga MMF i Fiskalnog saveta i uporno ignorisanje odredbi Ustava Srbije i važećeg Zakona o PIO, dokazuju da je Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije opravdano taj problem postavilo u prioritet svog delovanja.

Udruženje je, pored protesta organizovanih u saradnji sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije, pokrenulo kampanju Stavimo tačku na pljačku penzionera Srbije sa ciljem upoznavanja oštećenih penzionera sa razmerama pljačke i pokretanja sudskih postupaka za zaštitu njihovih i prava njihovih naslednika.

U kampanju se za sada uključilo preko 200.000 oštećenih penzionera podnošenjem zahteva Fondu PIO za izdavanje uverenja o neisplaćenim delovima penzije i potvrda o načinu isplate penzije u periodu smanjenja. Državnom pravobranilaštvu sa predlogom za mirno rešenje spora obratilo se preko 30.000 oštećenih penzionera a pokrenuto je i nekoliko hiljada parničnih tužbi sa zahtevom naknade pričinjene štete. U sklopu kampanje, oštećeni penzioneri će se posle obraćanja Državnom pravobranilaštvu obratiti i Komitetu za socijalna prava saveta Evrope zbog diskriminacije i ugrožavanja socijalnog položaja.

Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija oštećeno je pored 700.000 penzionera koji imaju penzije veće od 25.000 i preko 100.000 naslednika oštećenih penzionera koji su u međuvremenu preminuli. Njihovi naslednici stavljanjem „prava po osnovu neisplaćenih delova penzije“ u Rešenje sa ostavinske rasprave stiču mogućnost da u sudskom postupku traže naknadu štete.

Priprema reforme penzionog sistema u Srbiji i izmena Zakona o PIO bez učešća i uvida javnosti i najnovije bahato ponašanje predstavnika aktuelne vlasti prema penzionerima će sigurno biti povod skorom protestu penzionera Srbije.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

Fotografija: Zlatko Posavec