USPVLS: Kadromanija u Fondu PIO

Povodom, još uvek nepotvrđene, vesti da je za direktora Fonda PIO imenovan dosadašnji zamenik direktora Relja Ognjenović, reagovao je USPVLS. U saopštenju pod naslovom „Kadromanija u Fondu PIO“, ovo udruženje penzionera navodi da su obrazovanje i prethodna karijera g. Ognjenovića neadekvatni. Prenosimo Saopštenje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Vest objavljena a zatim obrisana sa sajta Novosti pod naslovom „Fizioterapeut će voditi RF PIO – kadrovski predlog za važnu državnu ustanovu“ ukazuje da SNS ne odstupa od kadromanije u upravljanju Srbijom. Kritike javnosti zbog postavljanja Relje Ognjenovića, tada 29-godišnjeg fizioterapeuta, suprotno propisima i zdravoj pameti za zamenika direktora Fonda PIO 2019. godine, nisu urodile plodom. Prema Statutu Fonda, direktor mora imati diplomu Ekonomskog ili Pravnog fakulteta i šest godina iskustva što je trebalo da ima i imenovani zamenik.

U objavljenoj vesti u Novostima, Fond PIO se imenuje kao državna ustanova što nije tačno a što je i odlukom Vrhovnog apelacionog suda u Beogradu potvrđeno u predmetima dokazivanja da banje Fonda PIO nisu državno vlasništvo. Sigurni smo da ova netačnost nije razlog skidanja objavljene vesti sa sajta Novosti…

Većinsko upravljanje Fonda PIO od strane vladajućih stranaka je preuzeto promenom odredbi Zakona o penzijsko im invalidskom osiguranju u decembru 2014. godine kojima je smanjen broj članova Upravnog odbora sa 21 na sedam. Od tih sedam, četiri imenuje Vlada Republike Srbije a predstavnici korisnika-penzionera, osiguranika-sada zaposlenih dobili su pravo samo na po jednog člana. Do tada su od 21 imali pravo na 14 članova. Na takav način su vladajuće stranke preko svojih predstavnika u Upravnom odboru obezbedile sve odluke o privatizaciji banja koje su dokazano bile vlasništvo Fonda PIO kao i odluke o zapošljavanju i predlaganju kandidata za direktora Fonda.

Ako bi i razumeli bahatost stranačkih predstavnika članova Upravnog odbora Fonda u donošenju važnih odluka, nikako ne razumemo ponašanje predstavnika penzionera i zaposlenih koji treba da štite interese vlasnika Fonda. Očekivali smo da Savez samostalnih sindikata Srbije i Savez penzionera Srbije čiji predstavnici sede u Upravnom odboru Fonda, javnost obaveste o kršenju zakona i pokrenu odgovarajuće postupke za zaštitu prava i interesa većine građana Srbije.

Kako inače nazvati i razumeti predlog Upravnog odbora Fonda PIO o imenovanju kandidata za Direktora RF PIO koji ne ispunjava propisane uslove? Treba znati da se na javni konkurs za direktora prijavio i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i dugogodišnjim stažom u Fondu PIO na poslovima pravnog savetnika direktora. Njegova kandidatura je ignorisana jer je ukazivao na nezakonitosti u privatizaciji Kuršumlijske i Vranjske banje zbog čega mu je raskinut i radni odnos.

Fond PIO, kao institucija koju finansiraju njeni vlasnici, odnosno penzioneri i zaposleni, treba da štiti njihova prava, a ne da bude servis aktuelne vlasti za udomljavanje stranačkih kadrova i otimanje njene imovine.

Da li Aleksandru Vučiću, predsedniku SNS i Vladi Republike Srbije neko iz Norveške, ekspertski uz naknadu, treba da kaže da Fond PIO, koji kao poslovni sistem brine o pravima oko 4,4 miliona građana i godišnje troši više od 6,7 milijardi evra, moraju voditi kompetentni i kadrovi sa odgovarajućim iskustvom na tim poslovima?

Evo mi to sa pravom i osnovano činimo besplatno!

Pozivamo organizacije penzionera i sindikate zaposlenih da zaštite prava i interese svojih članova u Fondu PIO. Vladi Srbije predlažemo da se mane kadromanije i za direktora Fonda PIO imenuje kandidata koji ispunjava propisane uslove.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije