Početna Magazin Godine Penzija USPVLS: Bez tužbe sudu, oštećeni penzioneri neće dobiti naknadu štete

USPVLS: Bez tužbe sudu, oštećeni penzioneri neće dobiti naknadu štete

USPVLS: Bez tužbe sudu, oštećeni penzioneri neće dobiti naknadu štete

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je početkom novembra 2017. godine, na osnovu stečenih iskustava advokata koji su zastupali vojne penzionere u borbi protiv diskriminacije, obavezi da se masovno obratimo sudovima u Srbiji pre obraćanja evropskim pravnim institucijama, pokrenulo kampanju Stavimo tačku na pljačku penzionera Srbije.

Posle masovnog odziva oštećenih penzionera dostavljanjem zahteva Fondu PIO za izdavanje Uverenja i podnošenja predloga Državnom pravobranilaštvu, za mirno rešenje spora, oštećeni su se uspavali. Tome je delimično doprinela i medijska tortura aktuelne vlasti o najavi ukidanja zakona kojima su penzije smanjene i nisu redovno usklađivane.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Deo advokatskih kancelarija ne savetuje pokretanje tužbi „dok neko ne dobije pozitivnu presudu“. Na takav način se ne uključuju u pravnu borbu oštećenih ali će biti tu kada se sve pozitivno reši da „skupljaju kajmak“. Čudno je da se to dešava delu penzionera koji su obrazovaniji a koji nisu shvatili da povraćaja neisplaćenog neće biti bez tužbe parničnom sudu.

Obmana prema kojoj će neka udruženja penzionera pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da se izbore za prava svih penzionera još uvek traje. Pravde pred evropskim institucijama ne može biti bez pojedinačnih obraćanja oštećenih penzionera sudovima u Srbiji.

I kada Evropski sud za ljudska prava ili Komitet za socijalna prava u Strazburu donese presudu ili odluku kojom će državu Srbiju pozvati da Zakon ponište, neće biti obeštećenja ostalih penzionera bez tužbe parničnom sudu, jer samo sud utvrđuje pojedinačnu štetu.

Praksa države Srbije, da samo na osnovu sudske odluke obeštećuje oštećene je podvala birokratije koja na takav način zbog uplašenih, ucenjenih, neiformisanih i preminulih oštećenih građana, smanjuje obaveze države. Političari i birokratija u Srbiji prate ponašanje oštećenih penzionera, na osnovu toga procenjuju moguću političku štetu i na osnovu toga se ponašaju.

Neraspravljanje inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona od strane Ustavnog suda Srbije je sračunato na sprečavanje obraćanja građana Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i dezinformisanja građana da je Zakon ustavan.

Od broja parničnih tužbi, upravnih postupaka i tužbi Upravnom sudu za nadoknadu nanete štete, zavisi predlog Vlade Srbije za ukidanje zakona o smanjenju penzija i nadoknadu nanete štete.

Kampanja je od samog početka osmišljena kao obraćanje Fondu PIO, Državnom pravobranilaštvu, parničnim sudovima, Upravnom sudu, Ustavnom sudu, Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope.

Fondu PIO oštećeni penzioneri se obraćaju sa zahtevom za izdavanje Uverenja o visini i načinu isplate neisplaćenih delova penzije po osnovu Zakona i Uverenja-potvrde o načinu isplate penzija u periodu primene Zakona. Ukoliko oštećeni penzioner ne dobije traženo Uverenje–potvrdu od Fonda PIO, uradili smo formu Žalbe zbog ćutanja uprave i Urgenciju zbog neizdavanja traženih uverenja.

Cilj obraćanja Fondu PIO je informisanje oštećenih penzionera o visini štete i dobijanje validnih dokumenata o tome radi pokretanja postupaka pred upravnim i parničnim sudovima radi nadoknade štete koja nam je naneta Zakonom.

Ukoliko u propisanom roku filijale Fonda PIO ne izdaju tražena Uverenja, dostavlja se žalba zbog ćutanja uprave Direkciji Fonda PIO ili Pokrajinskom Fondu PIO Vojvodine, Urgencija direktoru Fonda PIO i Tužba Upravnom sudu.

Postupak za izdavanje Uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih delova penzije se nastavlja tužbom advokata Upravnom sudu.

Posle dobijanja Potvrde o načinu isplate penzije, oštećeni penzioneri treba da se obrate Državnom pravobranilaštvu sa predlogom mirnog rešenja spora sa ciljem dokazivanja neprofesionalnog odnosa Državnog pravobranilaštva, vršenja pritiska na institucije države i pripreme obraćanja Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope u Briselu.

Posle obraćanja Državnom pravobranilaštvu, čime se prekida zastara potraživanja u trajanju od 60 dana, pred istek roka, oštećeni sa izabranim pravnim zastupnikom pokreću parničnu tužbu na manji deo sume (1-3 mesečna umanjenja) za koju su oštećeni, da bi platili manje sudske takse.

Na ovakav način želimo masovno obraćanje parničnim sudovima i Ustavnom sudu Srbije da bi preko njega stigli do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Posle raspleta na Ustavnom sudu Srbije ili Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, odštetni zahtev se može proširiti ili pokrenuti nova tužba.

Rukovodstva nekih udruženja penzionera pod kontrolom PUPS-a opstruišu kampanju u medijima koje kontroliše vlast.

Kancelarije koje su iskazale spremnost da zastupaju oštećene penzionere pred Komitetom za socijalna prava Saveta Evrope pozivaju oštećene da im daju punomoćje za to.

Potrebna dokumenta koja klijent treba da pripremi za advokatsku kancelariju:

  • Kopija ili iščitana lična karta – 2 primerka
  • Rešenje o penzionisanjnju – 2 kopije
  • Penzioni ček iz poslednjeg meseca – 2 kopije
  • Uverenje-potvrda o načinu isplate penzije dostavljena od Fonda PIO – 2 kopije
  • Rešenje o odbacivanju zahteva za izdavanje Uverenja o visini i načinu isplate neisplaćenih delova penzije – 2 kopije
  • Predlog mirnog rešenja spora dostavljeno Državnom pravobranilaštvu – 2 kopije (za kancelarije koje će raditi obraćanje Komitetu za socijalna prava SE)
  • Odgovor Državnog pravobranilaštva – 2 kopije (za kancelarije koje će raditi obraćanje Komitetu za socijalna prava SE)

Oštećeni svoja dokumenta mogu dostavljati i preporučenom poštom kada im advokatska kancelarija dostavi potpisan Ugovor i obrazac punomoćja elektronskom poštom.

U upravnom i parničnom postupku, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije može da poveže zainteresovane penzionere sa advokatima koji će zastupati oštećene besplatno do pozitivnog završetka sudskog postupka zaključno sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Obaveza klijenta je da plaća sudske takse i kod dela advokatskih kancelarija veštačenje.

Istovremeno, dve advokatske kancelarije će zastupati klijente koji se obrate Državnom pravobranilaštvu i pred Komitetom za socijalna prava Saveta Evrope.

Pozivamo oštećene penzionere da koriste samo dokumenta i uputstva USPVLS koja se nalaze na sajtovima Penzin.rs i FB stranici Penzioneri Srbije, da objašnjenja traže na tel. 064 06 18 542, 064 2354 113, 065 215 2416, 063 3 888 71, E-mail: uspvls.beograd@gmail.com ili na adresi USPVLS: Savski trg 9, treći sprat u Beogradu, četvrtkom od 11 sati ili po dogovoru.

Učešće u kampanji ne uslovljavamo članstvom u udruženju, jer nam je cilj poništenje nemoralnog i neustavnog zakona.

PRIDRUŽITE NAM SE ZA POBEDU!

Jovan Tamburić, predsednik USPVLS