Početna Magazin Godine USPS: Ustavni sud – poluga izvršne vlasti

USPS: Ustavni sud – poluga izvršne vlasti

USPS: Ustavni sud – poluga izvršne vlasti

Odbacivanjem inicijative Udruženja sindikata penzionera Srbije za ocenu  ustavnosti Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, Ustavni sud se teško ogrešio o Ustav Republike Srbije i doneo političku a ne pravnu odluku – kaže se u saopštenju Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS).

Dalje u saopštenju USPS-a navodi se:

„Ovaj zaključak proizilazi iz saopštenja  Ustavnog suda koje je bez presedana u pravnoj praksi civilizovanih država. Iz njega jasno proizlazi da  sudije  nisu ni ocenjivale ustavnost Zakona, već su se upustile u obrazlaganje razloga zakonodavca za njegovo donošenje i time praktično postale poluga izvršne vlasti.

Pored toga što to nije posao  Ustavnog suda, odluka je i pravno neutemeljena, delom bazirana na pogrešnim podacima i obrazlagana političkim i ekonomskim, a ne pravnim argumentima.

Paradoksalno je takođe, da Ustavni sud nije utvrdio flagrantnu manjkavost Zakona,  koji  već  u naslovu ukazuje na svoju privremenost, to jest, vremensku ograničenost, dok u samom Zakonu nije navedeno do kog vremena je to ograničenje, te je iz tog razloga Zakon i formalno-pravno manjkav.

Sud se bavio procenom efekata, a ne ustavnošću zakona. Potvrda ovog je i njegov zaključak da su „mere u funkciji finansijske održivosti  penzionog sistema“, što nije pravna kategorija, već ekonomska i ne može biti posao Ustavnog suda. Jer efekti zakonskih mera ne moraju da daju očekivane rezultate.

Ustavni sud se poziva na ustavnu mogućnost ograničenja imovinskih prava građana, kao i  Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez navođenja bilo kog člana Ustava ili Konvencije, ostavljajući na taj način slobodu izvršnoj vlasti da po svom nahođjenju ukida ljudska prava i slobode građana, što predstavlja uvod u diktaturu i ukidanje Ustava zemlje.

Ustavni sud se mimo svoje nadležnosti i van pravnog okvira bavio i brojkama, pa je tako pogrešno ocenio da „većina penzionra nije obuhvaćena Zakonom“. Da su sudije radili posao za koji nisu obučene, pokazuju podaci  da su pomenutim Zakonom oštećeni svi penzioneri, i oni sa penzijama manjim od 25.000 dinara.

Naime, direktno je oštećeno više od 700.000 penzionera, što je tačno polovina ukupne penzionerske populacije, a posredno i oni  sa penzijom manjom od 25.000 dinara, jer im je Zakonom o penzijama zagarantovano periodično usklađivanje primanja u skladu sa porastom troškova života.

Ustavni sud se čak bavio i visinom primanja zemljoradnika (!), što je van svakog smisla. Pa čak i da se radi o manjini, a ne o ogromnom broju građana ove zemlje, Ustavni sud je dužan da ocenjuje i štiti prava i gradjanina – pojedinca, bez diskriminacije! Ovim je Ustavni sud  prenebregao jedno od osnovnih pravnih postulata – da su građani jednaki pred zakonom, bez obzira na njihov broj, boju kože, veroispovest i drugo.

Udruženje sindikata penzionera Srbije šokirano je ovakvim obrazloženjem Ustavnog suda, ali mu je, paradoksalno zvuči, i zahvalno. Jer je,  posle ćutanja dugog skoro godinu dana, najzad, objavljivanjem ove odluke omogućio penzionerima da pravdu potraže van svoje  zemlje, van ove vlasti i van ovakvog nakaradnog pravnog sistema, u kome Ustav ne garantuje osnovna prava i slobode.

U borbi za prava penzionera i poštovanje Ustava, USPS  smatra ovu  odluku Ustavnog suda političkim pamfletom i svoja prava potražiće na  Međdjunarodnom sudu u Strazburu.“

Beograd, 28.9.2015.

Izvršni odbor USPS