Početna Magazin Godine Penzija USPS: Socijalno-ekonomskom savetu povodom mogućih reformi penzionog sistema

USPS: Socijalno-ekonomskom savetu povodom mogućih reformi penzionog sistema

USPS: Socijalno-ekonomskom savetu povodom mogućih reformi penzionog sistema

Na Tribini o reformi penzionog sistema, održanoj 14. maja 2018. godine u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Udruženja sindikata penzionera Srbije, raspravljano je i o celishodnosti daljeg važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija iz 2014. godine.

Jedinstven je zaključak učesnika Tribine da se Zakon o privremenom umanjenju penzija iz 2014. godine stavi van snage jer su prestali razlozi koji su postojali prilikom njegovog donošenja. To su:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  1. Smanjenje budžetskog deficita sa 6,6 odsto BDP u 2014. godini na 1,2 odsto BDP – konsolidovani suficit;
  2. Smanjenje učešća penzija u BDP-u sa 13,2 odsto u 2012. na 11,1 odsto u 2017. godini;
  3. Smanjenje učešća transfera iz budžeta u ukupnim prihodima Fonda PIO sa 48,2 odsto u 2012. na 31,3 odsto u 2017. godini (treba imati u vidu da od ukupnih sredstava koja se izdvajaju za penzije, 25 odsto odlazi na troškove koje je Država „nametnula“ Fondu PIO, kao što su: zdravstveno osiguranje, tuđa nega i pomoć i brojne druge, od kojih treba rasteretiti Fond);
  4. Povećanje učešća izvornih prihoda Fonda u ukupnim prihodima na 69 odsto u 2017. godini.

U svetlu ovog zaključka, podržavamo stav Fiskalnog saveta Srbije u dokumentu koji je upućen Vladi Republike Srbije u okviru koga su dati i predlozi i modaliteti za povećanje penzijskih rashoda i ukidanje privremenog smanjenja, modalitet broj 1. koji glasi:

Potpuno ukidanje privremenog umanjenja isplate penzija iz 2014. godine, čime bi se već u 2018. godini vratili na isplatu punih iznosa penzija propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sa pravnog stanovišta, prednost ovog pristupa je što omogućava najdirektniji mehanizam za prevazilaženje Zakona o privremenom smanjenju penzija“. – Nastavak ovog stava koji ukazuje na ekonomsku cenu ovog pristupa nije podržan jer će se to pitanje verovatno rešiti rebalansom budžeta.

S obzirom da je ovaj problem poslednjih dana veoma aktuelizovan, smatramo da Socijalno-ekonomski savet treba da o njemu zauzme svoje stavove i obavesti nadležne organe.

Za Radnu grupu za zaključke
Marija Todorović,
Udruženje sindikata penzionera Srbije

Uvodno izlaganje Živomira Žike Tešića sa ove tribine možete pročitati ovde: