Uslovi za penziju 2024. godine

Uslovi za penziju, tačnije sticanje prava na penziju, menjaju se 2024. godine. Ništa novo, u pitanju je davno donet zakon, ali krajem svake godine ovo postaje tema. Svakako je važno za one zaposlene koji planiraju da se penzionišu. Zato, evo koji su to uslovi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaHarli Marten sa Unsplash

Planirano je da se uslovi za odlazak u penziju izjednače za oba pola do 2032. godine. Zato je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (Zakon o PIO) propisano pomeranje starosnog uslova za žene sve do te godine. Na taj način će 2032. godine uslovi za oba pola biti izjednačeni. I žene i muškarci će morati da imaju 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Starosna granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca. Dakle, da bi se penzionisale tokom 2024. godine, žene će morati da rade dva meseca duže u odnosu na one koje su to pravo ostvarile tokom 2023. godine.Starosni uslov za penziju za žene jeste da u 2024. godini imaju 63 godine i osam meseci života.

Pored ovoga, žene moraju da imaju i najmanje 15 godina radnog staža. Ovaj uslov je isti i za muškarce.

Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Uslovi za prevremenu penziju 2024.

U prevremenu penziju oba pola idu, prvi put, pod istim uslovima. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2024. godine i muškarcima i ženama biće potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života.

Osiguranici koji idu u prevremenu penziju, treba da imaju u vidu da se ovako ostvarena penzija trajno umanjuje. Penali za prevremeno penzionsanje iznose 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Iznos penzije prevremeno penzionisanog osiguranika može biti smanjen najviše za 20,4 odsto.

Pomeranje starosnog uslova za penziju za žene do 2032.

Žene koje će se penzionisati 2025. godine moraće da rade dok ne napune 63 godine i 10 meseci. One osiguranice koje odlaze u penziju 2026. moraće da napune 64 godine. Starosna granica za žene povećava se 2027. na 64 godine i dva meseca, pa na 64 godine i četiri mesec 2028. godine. Tokom 2029. godine starosna granica za žene biće 64 godine i šest meseci. Godine 2030. ova granica će biti 64 godine i osam meseci. Žene koje se budu penzionisale 2031. godine imaće starosni uslov od 64 godine i 10 meseci. Godine 2032. ženama će biti potrebno, kao i muškarcima – punih 65 godina.

Mnogima se ne žuri u penziju

U Srbiji je na kraju 2022. godine bilo ukupno 1.651.890 penzionera. Tokom 2022. godine u penziju je otišlo 92.045 ljudi. Sa druge strane, trajno je obustavljena isplata penzija za 100.615 penzionera koji su preminuli.

„Ima sve više ljudi koji neće da idu u penziju. Ne da ne žele, nego ne mogu to sebi da priušte. Na primer, imaju platu 100.000 dinara, a oko 45.000 dinara bi imali penziju. Od toga ne mogu da žive. Došli smo u situaciju da nam radnici sugerišu da se ne bunimo zbog produžetka starosne granice i bukvalno se mole da ih poslodavci zadrže još na poslu, jer im se ne isplati da idu u penziju, rekla je za RT Balkan Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS).