Unapređen portal Fonda PIO e-Šalter

Portal Fonda PIO e-Šalter nedavno je unapređen. Kako je objavljeno na sajtu Fonda, nove izmene donose nekoliko bitnih novina za korisnike.

Podsećamo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) od 2020. godine omogućava građanima da elektronskim putem, preko portala e-Šalter Fonda PIO, podnose zahteve. Putem e-Šaltera mogu se podnositi zahtevi za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zahtevi za izdavanje uverenja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Adresa portala je: esalter.pio.rs a uputstvo za korišćenje ovog portala možete naći ovde Uputstvo (PDF)

Nakon manje od godinu dana rada, postavljena je nova verzija portala e-Šalter. U novu verziju je ugrađeno nekoliko bitnih novina za korisnike.

Unapređenja e-Šaltera Fonda PIO

  • Korisnik se, prilikom podnošenja elektronskog zahteva, prvo autentifikuje. Autentifikacija se vrši tako što se najpre upisuje verifikacioni kod koji se automatski šalje na mejl adresu korisnika koju je on uneo u veb obrascu.
  • Referent Fonda PIO može poslati poruku korisniku preko portala e-Šalter ukoliko korisnik nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju uz zahtev. Poruka se šalje putem portala na mejl adresu koju je korisnik naveo u onlajn obrascu.
  • Korisnik može da dopuni dokumentaciju naknadno. Ovo je omogućeno za dokumentaciju koja se dostavlja uz već podnet zahtev, nakon što korisnik dobije poruku od referenta Fonda PIO da ona nije potpuna.
  • Korisnik može u svakom trenutku proveriti trenutni status svog zahteva. Sada je, međutim uvedena i mogućnost prikaza istorije statusa po hronološkom redosledu. Korisnik tako može pratiti celokupan tok procesa obrade zahteva, od prijema do ekspedicije. U statusu podnetog zahteva se prikazuju datum i vreme od kada je podneo zahtev, kada je podneo sve priloge i kada je odgovarajući referent RFPIO izvršio promenu statusa ili zahtevao dopunu dokumentacije.

Izvor: Fond PIO