Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Udruženje privatnih domova za stare o inicijativi Vlade Srbije da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih lica u privatne domove

Udruženje privatnih domova za stare o inicijativi Vlade Srbije da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih lica u privatne domove

Udruženje privatnih domova za stare o inicijativi Vlade Srbije da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih lica u privatne domove

Udruženje privatnih domova za stare pozdravlja inicijativu Ministarstva za rad da se subvencioniše smeštaj u privatne domove za stare onih osoba koji ne mogu samostalno da plate troškove smeštaja. Prenosimo Saopštenje…

Udruženje privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starijih pozdravlja inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se višegodišnji problem sa listama čekanja za smeštaj u državne ustanove reši tako što će se kapaciteti privatnih licenciranih pružalaca usluga staviti na raspolaganje svima onima koji to žele, a nisu u mogućnosti da samostalno podnesu troškove smeštaja.

Ovakvom odlukom Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva, da se subvencioniše smeštaj u privatnim licenciranim domovima za naše najstarije sugrađane koji nemaju dovoljno vlastitih novčanih sredstava, uspešno se ostvaruje načelo univerzalnosti u socijalnoj politici naše zemlje, garantuje jednako pravo i dostupnost usluga, ali i stimuliše privatan sektor da nastavi sa kontinuiranim prilagođavanjem zadatim standardima u ovoj oblasti.

Ova reforma sistema socijalne zaštite odraslih i starijih lica, po modelu koji je primenjen i u sistemu predškolskih ustanova, uspešno će rešiti ne samo problem koji postoji u vezi sa listama čekanja na smeštaj u gerontološke centre, već će predstavljati i važnu meru socijalne politike vlade u suzbijanju pojave ilegalnih improvizovanih „domova“, gde se najozbiljnije ugrožavaju prava, zdravlje i bezbednost starijih lica, neretko sa tragičnim posledicama.

Ovaj problem će u velikoj meri biti rešen samim tim što više neće postojati glavni motiv pri odlučivanju građana za smeštaj svojih ostarelih članova porodice u nelegalan dom – a to je upravo nedostatak novčanih sredstava.

Udruženje privatnih ustanova socijalne zaštite, takođe, izražava svoje zadovoljstvo činjenicom da je od nadležnih organa prepoznato kao partner u analizi postojećih i pripremi novih zakonskih rešenja i podzakonskih akata u ovoj oblasti, što je preduslov za dalje napredovanje kako privrede, tako i sistema socijalne zaštite u našoj zemlji.

U Beogradu 26.06.2017.

Radoslav Milovanović, predsednik udruženja
Nikola Martić, sekretar udruženja