Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Udruženje privatnih domova za stare o inicijativi Vlade Srbije da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih lica u privatne domove

Udruženje privatnih domova za stare o inicijativi Vlade Srbije da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih lica u privatne domove

Udruženje privatnih domova za stare o inicijativi Vlade Srbije da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih lica u privatne domove

Udruženje privatnih domova za stare pozdravlja inicijativu Ministarstva za rad da se subvencioniše smeštaj u privatne domove za stare onih osoba koji ne mogu samostalno da plate troškove smeštaja. Prenosimo Saopštenje…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Udruženje privatnih ustanova socijalne zaštite, domova za smeštaj odraslih i starijih pozdravlja inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se višegodišnji problem sa listama čekanja za smeštaj u državne ustanove reši tako što će se kapaciteti privatnih licenciranih pružalaca usluga staviti na raspolaganje svima onima koji to žele, a nisu u mogućnosti da samostalno podnesu troškove smeštaja.

Ovakvom odlukom Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog ministarstva, da se subvencioniše smeštaj u privatnim licenciranim domovima za naše najstarije sugrađane koji nemaju dovoljno vlastitih novčanih sredstava, uspešno se ostvaruje načelo univerzalnosti u socijalnoj politici naše zemlje, garantuje jednako pravo i dostupnost usluga, ali i stimuliše privatan sektor da nastavi sa kontinuiranim prilagođavanjem zadatim standardima u ovoj oblasti.

Ova reforma sistema socijalne zaštite odraslih i starijih lica, po modelu koji je primenjen i u sistemu predškolskih ustanova, uspešno će rešiti ne samo problem koji postoji u vezi sa listama čekanja na smeštaj u gerontološke centre, već će predstavljati i važnu meru socijalne politike vlade u suzbijanju pojave ilegalnih improvizovanih „domova“, gde se najozbiljnije ugrožavaju prava, zdravlje i bezbednost starijih lica, neretko sa tragičnim posledicama.

Ovaj problem će u velikoj meri biti rešen samim tim što više neće postojati glavni motiv pri odlučivanju građana za smeštaj svojih ostarelih članova porodice u nelegalan dom – a to je upravo nedostatak novčanih sredstava.

Udruženje privatnih ustanova socijalne zaštite, takođe, izražava svoje zadovoljstvo činjenicom da je od nadležnih organa prepoznato kao partner u analizi postojećih i pripremi novih zakonskih rešenja i podzakonskih akata u ovoj oblasti, što je preduslov za dalje napredovanje kako privrede, tako i sistema socijalne zaštite u našoj zemlji.

U Beogradu 26.06.2017.

Radoslav Milovanović, predsednik udruženja
Nikola Martić, sekretar udruženja