Početna Magazin Godine Transdermalni flasteri: Saveti za izbegavanje ozbiljnih neželjenih dejstava

Transdermalni flasteri: Saveti za izbegavanje ozbiljnih neželjenih dejstava

Lekovi koji se mogu davati putem flastera na koži su brojni: opioidi protiv bolova, nikotin za odvikavanje od pušenja, hormonske supstitucione terapije za menopauzu, dopaminergički lekovi (Parkinson)…

Francuska agencija za lekove dobila je izveštaje o greškama u vezi sa flasterima od kojih su tri četvrtine dovele do nuspojava, među kojima je skoro polovina bila ozbiljna. Ove greške su prouzrokovane pre svega nedostatkom informacija ili obuke o načinima upotrebe, zaključak je analize agencije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Da bi se ovaj rizik ograničio, Agencija preporučuje da se poštuju sledeći saveti:

  • Flaster ne treba seći osim kada je ova mogućnost navedena u Uputstvu za lek ili Sažetku karakteristika leka (SmPC).
  • Preporuke se moraju poštovati, naročito u pogledu mesta aplikacije (prijavljeni su slučajevi flastera sa lekovima protiv bolova koji su primenjeni na bolnoj tački) i pravila primene (zaštitni film se mora ukloniti pre nanošenja, ne sme se pisati po flasteru).
  • Upotrebljeni flasteri još uvek sadrže aktivni sastojak. Potrebno je ukloniti stari flaster pre stavljanja novog kako bi se izbeglo predoziranje.
  • Prilikom propisivanja lekova, treba tačno navesti flastere koji se koriste jer bi oni mogli biti uzrok predoziranja ili negativne interakcije lekova.
  • Povećanje telesne temperature može dovesti do promene brzine i doze koja se isporučuje preko kože i izazvati predoziranje. Zato treba izbegavati velike izvore toplote (vruću vodu na flasteru, tople kupke, saune), bavljenje fizičkim aktivnostima na jakom suncu, produženo izlaganje sunčevim zracima ili ne pokrivanje flastera odećom.
  • Prisustvo metala u nekim flasterima može izazvati opekotine tokom magnetne rezonance. Treba, dakle, uvek informisati zdravstvene radnike o fasterima pre takvih ispitivanja.
  • Čuvanje flastera, uključujući i korišćene, van domašaja dece važno je kako bi se ograničila opasnost od slučajnog predoziranja dece (deca čak gutaju korišćene flastere).