Početna Magazin Godine Transdermalni flasteri: Saveti za izbegavanje ozbiljnih neželjenih dejstava

Transdermalni flasteri: Saveti za izbegavanje ozbiljnih neželjenih dejstava

Lekovi koji se mogu davati putem flastera na koži su brojni: opioidi protiv bolova, nikotin za odvikavanje od pušenja, hormonske supstitucione terapije za menopauzu, dopaminergički lekovi (Parkinson)…

Francuska agencija za lekove dobila je izveštaje o greškama u vezi sa flasterima od kojih su tri četvrtine dovele do nuspojava, među kojima je skoro polovina bila ozbiljna. Ove greške su prouzrokovane pre svega nedostatkom informacija ili obuke o načinima upotrebe, zaključak je analize agencije.

Da bi se ovaj rizik ograničio, Agencija preporučuje da se poštuju sledeći saveti:

  • Flaster ne treba seći osim kada je ova mogućnost navedena u Uputstvu za lek ili Sažetku karakteristika leka (SmPC).
  • Preporuke se moraju poštovati, naročito u pogledu mesta aplikacije (prijavljeni su slučajevi flastera sa lekovima protiv bolova koji su primenjeni na bolnoj tački) i pravila primene (zaštitni film se mora ukloniti pre nanošenja, ne sme se pisati po flasteru).
  • Upotrebljeni flasteri još uvek sadrže aktivni sastojak. Potrebno je ukloniti stari flaster pre stavljanja novog kako bi se izbeglo predoziranje.
  • Prilikom propisivanja lekova, treba tačno navesti flastere koji se koriste jer bi oni mogli biti uzrok predoziranja ili negativne interakcije lekova.
  • Povećanje telesne temperature može dovesti do promene brzine i doze koja se isporučuje preko kože i izazvati predoziranje. Zato treba izbegavati velike izvore toplote (vruću vodu na flasteru, tople kupke, saune), bavljenje fizičkim aktivnostima na jakom suncu, produženo izlaganje sunčevim zracima ili ne pokrivanje flastera odećom.
  • Prisustvo metala u nekim flasterima može izazvati opekotine tokom magnetne rezonance. Treba, dakle, uvek informisati zdravstvene radnike o fasterima pre takvih ispitivanja.
  • Čuvanje flastera, uključujući i korišćene, van domašaja dece važno je kako bi se ograničila opasnost od slučajnog predoziranja dece (deca čak gutaju korišćene flastere).