Telemedicina će poboljšati kvalitet nege starih

Istraživanje sprovedeno kroz projekat „SI4CARE – Društvene inovacije za integrisanu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regionu ADRION“ pokazuje da telemedicina može poboljšati kvalitet nege starih ljudi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: National Cancer Institute sa Unsplash

Države iz Adrion regiona* suočile su sa značajnim izazovima u prilagođavanju posebnim potrebama starijih osoba sa kognitivnim problemima i njihovih staratelja tokom pandemije koronavirusa. Najčešće je do toga dolazilo zbog slabije dostupnosti zdravstvenih usluga. Telemedicina je ta koja bi, i u ovakvim situacijama, mogla da poboljša kvalitet nege starih.

Ovo je zaključak istraživanja koji su objavili Nacionalni i Kapodistrijski univerzitet u Atini. Istraživanje je urađeno u okviru projekta „SI4CARE – Društvene inovacije za integrisanu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regionu ADRION“. Saopštenje o rezultatima istraživanja iz Doma zdravlja Tivat, partnera u projektu iz Crne Gore, objavile su Vijesti.

Rezultati, kako navode, naglašavaju potrebu za razvojem alternativnih načina pružanja medicinske pomoći i nadzora u situacijama kada lična njega nije moguća.

* Napomena Penzina: Adrion region obuhvata zemlje Jadranskog i Jonskog regiona, otud – Adr-Ion. Pored Srbije, ovaj region uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Grčku, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Sloveniju i delove Italije.

Projekat SI4CARE

Projekat SI4CARE (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Region) pod vođstvom Univerziteta iz Ljubljane počeo je u decembru 2020. godine. U projekat je uključeno deset partnera iz osam zemalja: Slovenije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Crne Gore.

U projekat SI4CAR je, kao jedini partner iz Srbije, uključena Specijalna bolnica „Merkur“ iz Vrnjačke Banje uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat je podržan od strane Interreg ADRION programa. Finansiran je iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda sa 2,3 miliona evra.

Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju transnacionalnog ekosistema za društvene inovacije u integrisanim zdravstvenim uslugama za starije stanovništvo širom Adrion zemalja. SI4CARE projekat traje do maja 2023. godine.

Uticaj kovid-krize na zdravstvenu negu starijih

Cilj istraživanja bio je da utvrdi na koji način je zdravstveni sistem u jadransko-jonskim zemljama reagovao u odnosu na potrebe starijih osoba sa ili bez kognitivnih oštećenja tokom pandemije koronavirusa. Ovo je posmatrano kroz prizmu mišljenja i iskustava starijih ljudi i zdravstvenih radnika.

Ispitanici su, anonimno, davali mišljenje o adekvatnosti sistema zdravstvene zaštite. Podaci su prikupljeni putem e-upitnika. Ispitanici su bili starije osobe i zainteresovane strane u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i u italijanskom regionu Kalabrija.

Sveukupno je 722 starije osobe i 267 stejkholdera iz oblasti zdravstva učestvovalo u istraživanju. Učesnici u ispitivanju bili su podeljeni u dve ciljne grupe:

a) pružaoci zdravstvenih usluga, ljudi koji pružaju zdravstvene usluge pacijentima i održavaju zdravstvene informacije o njima, proistekle iz različitih pozicija u domenu zdravstvenog sistema i nege starijih osoba, na primer: nevladine organizacije, gerijatrijska društva, medicinska društva, univerziteti, regulatorni organi, stručnjaci za društvene inovacije, centri za negu starijih osoba i pružaoci zdravstvenih usluga

b) osobe starije od 65 godina.

Zaključci SI4CARE istraživanja

Istraživanje je pokazalo da je zdravstvena kriza izazvana pandemijom koronavirusa znatno uticala na živote ljudi, kao i na kapacitet zdravstvenih ustanova i radnika u pružanju usluga.

Veliki izazov bila je ograničena dostupnost zdravstvenih ustanova, posebno za stariju populaciju. Stariji su bili jedna od najugroženijih grupa stanovništva. Razlog tome su veći zdravstveni rizici sa kojima su se stariji suočili tokom kovida-19. Postoje, međutim, i dodatni činioci koji su povećali teškoće starijih u pristupu zdravstvenim uslugama. Kao primer navodi se da su stariji ljudi pod većim rizikom od kognitivnih problema i demencije.

„Ključni rezultati studije ukazuju na to da su akteri u zdravstvu i starija populacija tvrdili da su zdravstvene potrebe starijih ljudi i njihovih staratelja dramatično porasle u svim zemljama, a posebno u Italiji (Kalabrija), Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“, navodi se u saopštenju koje prenose Vijesti.

***

Podsećamo vas na rezultate ankete koju je portal Penzin sproveo u saradnji sa UG „Snaga prijateljstva – Amity“: Kako koronavirus utiče na svakodnevni život starijih osoba? (rezultati ankete) Ova anketa nema nikakve veze sa SI4CARE projektom.

Ali verujemo da će vas zanimati da uporedite rezultate. Naime, rezultati ankete UG Amity i Penzina, sprovedene od 13. do 24. jula 2021. godine, ukazuju na to da je na starije osobe u Srbiji u velikoj meri negativno uticala kovid-kriza.

Telemedicina poboljšava kvalitet nege starijih, posebno starijih sa demencijom

„Prema nedavno objavljenom recenziranom članku autora Angelopoulou i drugih, telemedicina može značajno poboljšati sve aspekte kvaliteta njege starijih ljudi, a posebno pacijenata sa demencijom. Telemedicina je dragocjeno sredstvo za procjenu praćenja zdravlja starijih osoba kao i za procjenu neurodegenerativnih poremećaja povezanih sa demencijom. Konkretno, može da obezbijedi pristup specijalizovanoj njezi i tačnu dijagnozu, smanjenje vremena čekanja i nepotrebnog prevoza, personalizovanu njegu, odgovarajući tretman, integrisanu njegu, efikasnost i pravičnost prevazilaženjem geografskih barijera i kulturnih različitosti“, navodi se u saopštenju Doma zdravlja Tivat.

Prvo neurološko odjeljenje Medicinskog fakulteta Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini, u bolnici Eginition, u pokušaju da se pozabavi ograničenim pristupom pacijenata sa neurodegenerativnim poremećajima specijalizovanoj zdravstvenoj zaštiti, a posebno u udaljenim područjima, aktivno se angažovalo u razvoju prve specijalizovane onlajn klinike za pacijente sa kognitivnim smetnjama i smanjenom pokretljivošću.

„Ova klinika je poslužila kao pilot akcija uz podršku projekta SI4CARE i osvojila prvu nagradu na takmičenju Digital Governance Awards 2022. Osim ovog, još jedan cilj SI4CARE pilot akcije Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini bio je unapređenje aktivnog starenja kroz primjenu online programa fizičke aktivnosti za demenciju, a koje je sprovela Laboratorija za fiziologiju Medicinskog fakulteta. Ovaj pilot, osvojio je treću nagradu na Healthcare Business Awards 2022„, prenose Vijesti.

Telemedicina u Srbiji

Dr Dejan Stanojević, direktor Specijalne bolnice „Merkur“, u Beogradu je 2022. predstavio pilot projekat koji uvodi telemedicinu u srpske banje. Tada je rekao da je važno da ovaj projekat bude održiv i da postane nacionalan projekat.

„Telemedicina je u svetu već zastupljena a mi pokušavamo da je implementiramo na nekoliko nivoa u zdravstvo i socijalni program. Očekujem da tokom naredne godine na osnovu iskustva iz ovog projekta i uz razvoj novih tehnologija uspemo da motivišemo Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstva, da razvijemo novi projekat koji ćemo uneti u budžet zdravstva Republike Srbije“, rekao je Stanojević.