Koliko dugo su prosečno u penziji srpski penzioneri?

Prosečno, koliko dugo u penziji provedu građani Srbije?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Penzin.rs

Politika je objavila članak Jasne Petrović Stojanović u kojem ova novinarka koja se bavi temama u vezi sa penzionerima i penzijskim sistemom piše o tome koliko u proseku građani Srbije provedu u penziji.

Koliki je prosečan staž svih kategorija starosnih penzionera u Srbiji? I ko je pre nego li se penzionisao duže radio muškarci ili žene? Ko je od penzionera najduže, a ko najkraće radio pre nego se penzionisao?

Vrlo često ova pitanje postavljaju među sobom i sami penzioneri kada hoće da uporede svoja primanjima sa prihodima svojih ispisnika sa kojima su radili isti broj godina i skoro isti posao.

Prema statističkim podacima penzijskog fonda ima razlike među penzionerima različitih kategorija (zaposlenih, samostalaca, poljoprivrednika). A penzija zavisi od dužine radnog staža, visine uplaćenih doprinosa…

Prosečan staž novih korisnika starosne penzije za sve kategorije u trenutku kada ostvaruju pravo na penziju je 32 godine za muškarce i 29 za žene. Ovaj staž je najduži kod starosnih penzionera iz kategorije zaposlenih – 33 za muškarce i 30 za žene.

Podaci Fonda PIO pokazuju da je prosečan staž svih korisnika starosne penzije, muškaraca, u periodu od 2015. do 2017. godine bio najviši i iznosio je 35 godina, a od 2018. do 2021, za koju postoji poslednji podatak je 34 godine. Kada je reč o ženama prosečan staž ranije je bio 28, a od 2016. do danas je 29 godina. Najkraći staž imaju poljoprivredni penzioneri i to muškarci 21, a žene 18 godina.

Prosečna starost svih kategorija penzionera i za muškarce i za žene je 72 godine života.

Istovremeno, prosečan broj godina korišćenja starosne penzije danas je 17 godina za muškarce i 20 za žene. Najkraće starosnu penziju koriste samostalci u proseku muškarci 11, a žene 12 godina, dok u ovoj penziji poljoprivrednici žene uživaju 21, a muškarci 17 godina.

Kada je reč o navršenim godinama života za sve kategorije starosnih penzionera za žene je 79, a muškarce 78. U godini kada ostvaruju pravo na starosnu penziju prosečna starost penzionera za sve kategorije je kod muškaraca 64, kod žena 63. Kada je reč o invalidskoj penziji prosečna starost je 56 za jači i 54 za nežniji pol.

Izvor: Politika