Dom zdravlja Sokobanja

  • Mitropolita Mihajla 23, Sokobanja
  • 18230 Sokobanja
  • tel: 018 830 214 opšta praksa

  • tel: 018 830 664 opšta praksa
  • tel: 018 830 908 ginekologija
  • tel: 018 830 430 interna služba
  • tel: 018 830 453 stomatologija
  • tel: 018 830 078 oftalmologija
  • email: dz_sokobanja@nadlanu.com
  • web: www.dzsokobanja.com