Dom zdravlja Sokobanja

Dom zdravlja Sokobanja
  • Mitropolita Mihajla 23, Sokobanja

  • 18230 Sokobanja

  • tel: 018 830 214 opšta praksa

  • tel: 018 830 664 opšta praksa

  • tel: 018 830 908 ginekologija

  • tel: 018 830 430 interna služba

  • tel: 018 830 453 stomatologija

  • tel: 018 830 078 oftalmologija

  • email: dz_sokobanja@nadlanu.com

  • web: www.dzsokobanja.com