internista

Dom zdravlja Pančevo

Miloša Obrenovića 2-4, Pančevo 26101 Pančevo tel: 013 309 200 tel: 013 309 216 opšta praksa tel: 013 312 847 stomatolog tel: 013 309 215 ginekolog tel: 013 311 344 laboratorija tel: 013 317 013 kućna nega email: office@dzpancevo.org web: www.dzpancevo.org

DZ Čukarica – Zdravstvena stanica Umka

Ilije Babića 9, Umka 11260 Beograd – Čukarica tel: 011 8026 502 tel: 011 8025 775 opšta praksa tel: 011 8025 953 stomatologija tel: 011 8026 553 interno tel: 011 8025 953 ginekologija tel: 011 8025 951 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

DZ Čukarica – Ogranak Železnik

Titova 10, Čukarica 11250 Beograd – Čukarica tel: 011 2052 910 opšta praksa tel: 011 2052 906 kućna nega tel: 011 2052 966 interno tel: 011 2052 944 polivalentna patronaža tel: 011 2052 930 stomatolog tel: 011 2052 915 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

DZ Čukarica – Ogranak Žarkovo

Spasovdanska 4, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 2399 798 tel: 011 2507 954 kućna nega tel: 011 2399 798 opšta praksa tel: 011 2511 410 hitna pomoć tel: 011 2511 738 polivalentna patronaža tel: 011 2050 425 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

Dom zdravlja Dr Simo Milošević Čukarica

Požeška 82, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 3538 300 tel: 011 3554 987 hitna pomoć tel: 011 3538 411 opšta praksa tel: 011 3538 401 polivalentna patronaža tel: 011 3538 435 zaštitnik prava pacijenata tel: 011 3538 387 interno email: office@dzcukarica.rs web: www.dzcukarica.rs

Dom zdravlja Stari grad

Simina 27, Stari grad 11158 Beograd – Stari grad tel: 011 3215 658 informacije tel: 011 3215 600 zakazivanje tel: 011 3215 743 opšta praksa tel: 011 3215 770 hitna pomoć tel: 011 3215 666 interno tel: 011 3215 729 zaštitnik prava pacijenata email: dzstarigrad@sbb.rs web: www.dzstarigrad.org

Dom zdravlja Sopot

Jelice Milovanović 12, Sopot 11450 Sopot tel: 011 8251 288 centrala tel: 011 8251 190 specijal. službe tel: 011 8251 449 opšta praksa tel: 011 8251 279 hitna pomoć tel: 011 8251 122 tel: 011 8251 009 email: dzsopot@yubc.net

DZ Savski venac – III zdravstvena stanica

Pasterova 1, Savski venac 11000 Beograd – Savski venac tel: 011 2068 863 opšta praksa tel: 011 2068 866 kućno lečenje tel: 011 2068 875 oftalmologija tel: 011 2068 892 ginekologija tel: 011 2684 984 fizikalna medicina tel: 011 2068 868 laboratorija email: opstamed3@dzsvenac.rs web: www.dzsvenac.rs

DZ Rakovica – Zdravstvena stanica Kanarevo brdo

Srpskih udarnih brigada 6, Rakovica 11090 Beograd – Rakovica tel: 011 3052 000 centrala tel: 011 3052 033 opšta praksa tel: 011 3052 041 ginekologija tel: 011 3052 074 interno tel: 011 3052 078 ORL tel: 011 3052 079 oftalmolog web: www.dzrakovica.rs

DZ Palilula – Zdravstvena stanica Karaburma

Pana Đukića 7, Palilula 11060 Beograd – Palilula tel: 011 2771 172 tel: 011 2772 422 tel: 011 2771 930 vikendom i praznikom tel: 011 2773 640 kućna nega web: www.dzpalilula.org.rs