medicina rada

Dom zdravlja Pančevo

Miloša Obrenovića 2-4, Pančevo 26101 Pančevo tel: 013 309 200 tel: 013 309 216 opšta praksa tel: 013 312 847 stomatolog tel: 013 309 215 ginekolog tel: 013 311 344 laboratorija tel: 013 317 013 kućna nega email: office@dzpancevo.org web: www.dzpancevo.org

Dom zdravlja Dr Simo Milošević Čukarica

Požeška 82, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 3538 300 tel: 011 3554 987 hitna pomoć tel: 011 3538 411 opšta praksa tel: 011 3538 401 polivalentna patronaža tel: 011 3538 435 zaštitnik prava pacijenata tel: 011 3538 387 interno email: office@dzcukarica.rs web: www.dzcukarica.rs

DZ Savski venac – III zdravstvena stanica

Pasterova 1, Savski venac 11000 Beograd – Savski venac tel: 011 2068 863 opšta praksa tel: 011 2068 866 kućno lečenje tel: 011 2068 875 oftalmologija tel: 011 2068 892 ginekologija tel: 011 2684 984 fizikalna medicina tel: 011 2068 868 laboratorija email: opstamed3@dzsvenac.rs web: www.dzsvenac.rs

Dom zdravlja Rakovica

Kraljice Jelene 22, Rakovica 11090 Beograd – Rakovica tel: 011 2561 156 centrala tel: 011 3594 765 opšta praksa tel: 011 3564 446 medicina rada tel: 011 3594 692 stomatologija tel: 011 3582 842 direktor tel: 011 3055 140 zaštitnik prava pacijenata email: dzrakovica@sbb.rs web: www.dzrakovica.rs

Dom zdravlja Obrenovac

Vojvode Mišića 231, Obrenovac 11500 Obrenovac tel: 011 3534 900 tel: 011 8721 812 tel: 011 8720 140 tel: 011 8721 124 tel: 011 8723 560 fax: 011 8721 008 web: www.domzdravljaobrenovac.com