neuropsihijatar

Dom zdravlja Dr Simo Milošević Čukarica

Požeška 82, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 3538 300 tel: 011 3554 987 hitna pomoć tel: 011 3538 411 opšta praksa tel: 011 3538 401 polivalentna patronaža tel: 011 3538 435 zaštitnik prava pacijenata tel: 011 3538 387 interno email: office@dzcukarica.rs web: www.dzcukarica.rs

Dom zdravlja Stari grad

Simina 27, Stari grad 11158 Beograd – Stari grad tel: 011 3215 658 informacije tel: 011 3215 600 zakazivanje tel: 011 3215 743 opšta praksa tel: 011 3215 770 hitna pomoć tel: 011 3215 666 interno tel: 011 3215 729 zaštitnik prava pacijenata email: dzstarigrad@sbb.rs web: www.dzstarigrad.org

Dom zdravlja Sopot

Jelice Milovanović 12, Sopot 11450 Sopot tel: 011 8251 288 centrala tel: 011 8251 190 specijal. službe tel: 011 8251 449 opšta praksa tel: 011 8251 279 hitna pomoć tel: 011 8251 122 tel: 011 8251 009 email: dzsopot@yubc.net

DZ Savski venac – III zdravstvena stanica

Pasterova 1, Savski venac 11000 Beograd – Savski venac tel: 011 2068 863 opšta praksa tel: 011 2068 866 kućno lečenje tel: 011 2068 875 oftalmologija tel: 011 2068 892 ginekologija tel: 011 2684 984 fizikalna medicina tel: 011 2068 868 laboratorija email: opstamed3@dzsvenac.rs web: www.dzsvenac.rs

DZ Rakovica – Zdravstvena stanica Kanarevo brdo

Srpskih udarnih brigada 6, Rakovica 11090 Beograd – Rakovica tel: 011 3052 000 centrala tel: 011 3052 033 opšta praksa tel: 011 3052 041 ginekologija tel: 011 3052 074 interno tel: 011 3052 078 ORL tel: 011 3052 079 oftalmolog web: www.dzrakovica.rs

DZ Novi Beograd – Ogranak Nehruova

Nehruova 53, Novi Beograd 11073 Novi Beograd tel: 011 2095 200 tel: 011 2095 244 ginekologija tel: 011 2095 263 stomatologija tel: 011 2095 213 interna tel: 011 2095 332 laboratorija tel: 011 2095 268 fizikalna medicina web: www.dznbgd.com

Dom zdravlja Novi Beograd

Goce Delčeva 30, Novi Beograd 11070 Novi Beograd tel: 011 2222 100 tel: 011 2222 145 ginekologija tel: 011 2222 187 stomatologija tel: 011 2222 127 laboratorija tel: 011 2222 116 interna tel: 011 2095 222 kućna nega email: dznbgd@eunet.rs web: www.dznbgd.com

Dom zdravlja Mladenovac

Kraljice Marije 15, Mladenovac 11400 Mladenovac tel: 011 8241 500 centrala tel: 011 8241 556 opšta praksa tel: 011 8241 584 polivalentna patronaža tel: 011 8241 509 stomatologija tel: 011 8230 094 hitna pomoć tel: 011 8241 587 laboratorija email: dzmlad@yubc.net web: www.dzmladenovac.rs

Dom zdravlja Dr Đorđe Kovačević Lazarevac

Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac 11550 Lazarevac tel: 011 8123 141 centrala tel: 011 8120 296 direktor tel: 011 8121 028 tel: 011 8122 094 tel: 011 8123 198 fax: 011 8121 141 email: dzla01@nadlanu.com web: www.dz-lazarevac.com