opšta praksa

Dom zdravlja Pančevo

Miloša Obrenovića 2-4, Pančevo 26101 Pančevo tel: 013 309 200 tel: 013 309 216 opšta praksa tel: 013 312 847 stomatolog tel: 013 309 215 ginekolog tel: 013 311 344 laboratorija tel: 013 317 013 kućna nega email: office@dzpancevo.org web: www.dzpancevo.org

DZ Čukarica – Zdravstvena stanica Umka

Ilije Babića 9, Umka 11260 Beograd – Čukarica tel: 011 8026 502 tel: 011 8025 775 opšta praksa tel: 011 8025 953 stomatologija tel: 011 8026 553 interno tel: 011 8025 953 ginekologija tel: 011 8025 951 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

DZ Čukarica – Zdravstvena stanica Sremčica

Beogradska 150, Sremčica 11253 Beograd – Čukarica tel: 011 2524 393 ginekologija/stomatologija tel: 011 2526 057 pedijatrija tel: 011 2526 109 opšta praksa/hitna pomoć web: www.dzcukarica.rs

DZ Čukarica – Ogranak Železnik

Titova 10, Čukarica 11250 Beograd – Čukarica tel: 011 2052 910 opšta praksa tel: 011 2052 906 kućna nega tel: 011 2052 966 interno tel: 011 2052 944 polivalentna patronaža tel: 011 2052 930 stomatolog tel: 011 2052 915 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

DZ Čukarica – Ogranak Žarkovo

Spasovdanska 4, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 2399 798 tel: 011 2507 954 kućna nega tel: 011 2399 798 opšta praksa tel: 011 2511 410 hitna pomoć tel: 011 2511 738 polivalentna patronaža tel: 011 2050 425 laboratorija web: www.dzcukarica.rs

Dom zdravlja Dr Simo Milošević Čukarica

Požeška 82, Čukarica 11030 Beograd – Čukarica tel: 011 3538 300 tel: 011 3554 987 hitna pomoć tel: 011 3538 411 opšta praksa tel: 011 3538 401 polivalentna patronaža tel: 011 3538 435 zaštitnik prava pacijenata tel: 011 3538 387 interno email: office@dzcukarica.rs web: www.dzcukarica.rs