Početna teškoće u pokretanju ili održavanju hoda

Oznaka: teškoće u pokretanju ili održavanju hoda