Početna Magazin Godine Nenormalne promene hoda kod starijih (2)

Nenormalne promene hoda kod starijih (2)

Abnormalnosti u načinu hoda kod starijih osoba mogu se manifestovati i kao kratka dužina koraka, široki korak, variranje širine koraka, cirkumdukcija

Pored normalnih promena u hodu usled starenja, brojni poremećaji dovode i do abnormalnosti u načinu hoda kod starijih osoba. Oni se mogu manifestovati i ovako:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kratka dužina koraka je nespecifična promena i može ukazivati na strah od pada ili na neurološki ili mišićno-skeletni problem. Strana na kojoj se javlja kraći korak obično je zdrava strana, a kratka dužina koraka obično nastaje usled problema tokom faze zadrške suprotne (problematične) noge.

Na primer, osoba sa slabom ili bolnom levom nogom provodi manje vremena u zadršci leve noge i razvija manju moć pomeranja tela napred, što rezultuje kraćim vremenom za zamah i kraćim korakom desne noge.

Normalna desna noga ima normalno vreme zadrške, što rezultuje normalnim vremenom zamaha za problematičnu levu nogu i dužu dužinu koraka leve u odnosu na desnu nogu.

Široki korak (povećana širina koraka) određuje se posmatranjem hoda osobe po podu sa pločicama širine oko 30cm.

Hod se smatra širokim kada spoljni deo stopala osobe ne ostaje u okviru širine pločice. Kako se smanjuje brzina koraka, širina koraka se blago povećava. Širokobaziran korak može biti uzrokovan cerebralnim oboljenjem ili obostrano oboljenje kolena ili kuka.

Variranje širine koraka (teturanje sa jedne na drugu stranu) ukazuje na lošu motornu kontrolu koja je možda nastala usled frontalnog ili subkortikalnog poremećaja hoda.

Cirkumdukcija – kružno kretanje (pomeranje noge u luku umesto pravolinijsko koračanje napred) javlja se kod osoba sa slabošću karličnih mišića ili kod onih sa teškoćama u savijanju kolena. Uobičajeni uzrok je napetost ekstenzornih mišića kolena.