Dom i stanovanje Društvo Magazin Godine

Starima za šetnju i kupovinu trebaju bolji gradski centri

Koliko su centri naših naselja prilagođeni starijim ljudima? Šta je to što lokalne vlasti mogu da učine da privuku i starije u neki deo naselja kako bi ga aktivirali tokom većeg dela dana?

Istraživači sa Lids univerziteta pitali su starije da iznesu svoje utiske o poseti Lidsu. Odgovori su bili prilično nepovoljni: kretanje po gradu je teško, nema javnih toaleta, nema mesta za sedenje i odmor.

Dejli Mejl piše da su britanski gradovi zbog sličnih problema nepopularni za obilazak i kupovinu kod starije populacije, a da ih način uređenja gradova odbija. Čak i tržni centri, iako imaju liftove i pristupe, toalete često imaju tek na višim spratovima.

Ispitanici, u poznim 60-im i 70-im godinama, čak su primetili i da su eventualna odmorišta gde mogu predahnuti izolovana od glavnih tokova kretanja ljudi i da su potpuno neprivlačna.

Istraživanje je sproveo univerzitetski tim sa studija dizajna, saobraćaja i tehničkih nauka. Autori su istakli koliko jednostavni problemi utiču na cele društvene grupe da se samoizoluju od šire zajednice, društvenog života i delova svog grada, zbog čega se često osećaju kao građani drugog reda, prenosi Dejli Mejl.

Komentar Penzina: Ovo je zanimljiva ideja za istraživanje i u Srbiji. Koliko su centri naših naselja prilagođeni starijim ljudima? Šta je to što lokalne vlasti mogu da učine da privuku i starije u neki deo naselja kako bi ga aktivirali tokom većeg dela dana? Koliko starih ostaje kod kuće zato što se oseća nesigurno na ulicama bez klupa ili javnih toaleta?


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija