Jednostavna provera radnog staža

Provera radnog staža jeste nešto što mnoge zanima. Nije nečuveno da poslodavac ne uplati doprinose. A kada se to otkrije, može biti kasno. Sada zaposleni mogu da provere svoj radni staž elektronski.

Građani koji su zaposleni, sada u svakom trenutku mogu da provere elektronskim putem da li im poslodavac uplaćuje radni staž.

Ubuduće svi građani koji budu želeli da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose i u kojem iznosu, mogu to da urade preko elektronskog servisa Fonda PIO. Elektronskim putem građani mogu da provere i sa kojim datumom su prijavljeni ili odjavljeni.

Kako pišu Novosti, ova novina umnogome će olakšati postupak provere informacija, a i gužve na šalterima će se smanjiti.

Procedura za elektronsku proveru radnog staža

Neophodno je, ipak, pre prvog korišćenja elektronskog servisa Fonda PIO, otići u neku od filijala Fonda PIO kako bi se lično preuzeo PIN (šifra). Prethodno je potrebno popuniti Zahtev za izdavanje šifre. (Možete preuzeti PDF: F22Zahtev – Zahtev za izdavanje šifre PINa)

Obavezno je da preuzimanje šifre bude lično, radi zaštite poverljivosti podataka. Šifra je trajna i pomoću nje se mogu koristiti besplatno usluge o proveri informacija.

Nakon dobijanja šifre (PIN-a), građanka/građanin mogu da pristupe Elektronskom servisu Fonda PIO za građane.

Da bi se pristupilo ličnim podacima iz matične evidencije Fonda PIO, potrebno je uneti svoj Jedinstveni matični broj građana (JMBG), PIN (šifru) koja je dobijena u Fondu PIO i verifikacioni kod koji se sistemski pojavljuje svaki put kada se pristupi ovoj strani (dakle, treba ga prekucati sa ekrana). Nakon popunjavanja sva tri polja, treba kliknuti na dugme Prijava.

Pin kod koji je dobijen u fondu PIO može biti promenjen u svakom trenutku u bilo koji šestocifreni broj. Ukoliko dođe do pogrešnog unošenja PIN koda (više od 10 puta uzastopno) ili njegovog gubitka, možete se obratiti Fondu PiO i dobiti novi pin kod.

Fotografija: Penzin