Skuplji gas od 1. novembra 2023.

Agencija za energetiku objavila je da će gas biti skuplji od 1. novembra 2023. godine.

Fotografija12019, Pixabay

Na sednici održanoj 21. septembra 2023. godine Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao je saglasnost na odluke organa upravljanja 31 javnog snabdevača o novim cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, koje će se primenjivati počev od 1. novembra 2023. godine.

U prevodu – data je i poslednja zvanična saglasnost na osnovu koje će gas biti skuplji počev od 1. novembra 2023. godine.

Još u maju 2023. godine, kada je poslednji put povećana cena gasa, najavljeno je da će na jesen biti novo povećanje. Tada se, međutim, još nije znalo koliko će jesenje poskupljenje iznositi.

Prosečna cena prirodnog gasa za sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje po regulisanim cenama, utvrđena na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina prirodnog gasa za prodaju kupcima na javnom snabdevanju u Srbiji, viša je za 10 odsto. Iznosiće 4,54 dinara po kilovat-satu (kWh) bez poreza i taksi (odnosno 5,02 dinara po kilovat-satu sa porezima i taksama).

Saglasnost Agencije objavljuje se u Službenom glasniku RS i na internet stranici Agencije.

Na internet stranici Agencije, pored ove informacije, nalazi se i naglašena procena da je „I nakon ovih korekcija, prosečna cena prirodnog gasa za javno snabdevanje u Srbiji (bez taksi i poreza) i dalje je jedna od najnižih u Evropi.“

Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije