Početna Magazin Godine Ekonomija RZS: Četvrtina građana u Srbiji izložena siromaštvu

RZS: Četvrtina građana u Srbiji izložena siromaštvu

U Srbiji je 24,6% građana izloženo riziku da postane siromašno. Najugroženiji su mladi do 18 godina, a najsigurniji stariji od 65 godina i penzioneri.

Najveću stopu rizika od siromaštva u 2012. imala su domaćinstva koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece (44,4%), kao i samohrani roditelji (36,2%).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije (RZS) Dragan Vukmirović, predstavio je rezultate Ankete o prihodima i uslovima života (The Survey on Income and Living Conditions – SILC), koja je prvi put sprovedena na teritoriji Srbije, bez Kosova i Metohije, od 6. maja do 17. juna 2013. Anketirano je 6.501 domaćinstvo, odnosno nešto više od 17.000 lica starih 15 i više godina.

Prag rizika od siromaštva za jednočlano domaćinstvo u Srbiji iznosi 13.680 dinara, za tročlano 24.624 dinara, a za četvoročlano 28.728 dinara – svi koji imaju ispod tog prihoda smatraju se siromašnima.

Srbija je po stopi rizika od siromaštva na čelu liste zemalja EU i zemalja regiona, ne računajući Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Makedoniju za koje nije bilo podataka. Stopa rizika od siromaštva u Grčkoj iznosi 23,1%, Rumuniji 22,6%, Španiji 22,2%, Bugarskoj 21,2%, u Hrvatskoj 20,5%, a u Sloveniji 13,5%.

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva su nezaposlena lica (48,7%), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (6,4%). Kod samozaposlenih lica ta stopa iznosi 38,3%, dok je stopa rizika od siromaštva kod penzionera iznosi 14,5%.

„Cilj istraživanja bio je da se prikupe podaci radi izračunavanja indikatora o siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Istraživanje je sprovedeno po standardizovanoj metodologiji za sve države članice Evropske unije, čime je obezeđena uporedivost podataka“, rekao je Vukumirović.