Ekonomija Magazin Godine

Kolika je provizija bankomata druge banke?

Za podizanje novca najbolje je da koristite bankomate Vaše matične banke, jer se podizanje novca na bankomatu drugih banaka naplaćuje od 90 do 200 dinara, a provizija može da bude i od 1,5 – 3% od transakcije, piše “24 sata”.

Provizije za korišćenje bankomata u Srbiji:

 • Inteza 2% za debitne, min. 90 dinara
 • 3% za kreditne, min. 150 dinara
 • Prokredit 1,5 odsto za debitne, min. 100 dinara
 • Sosijete ženeral 150 dinara debitne “viza” i “master”
 • Sosijete ženeral 200 dinara za debitne “dina”
 • Sosijete ženeral 3% za kreditne, a min. 300 dinara
 • Eurobank EFG 3% za kreditne, min. 180 dinara
 • Eurobank EFG 2%, a min. 120 dinara za debitne “viza” i “master”
 • Eurobank EFG 1,6%, a min. 100 dinara za debitnu “maestro”
 • Eurobank EFG 1%, min. 30 dinara za debitnu “dina”
 • Zber 3%, a min. 200 dinara za debitnu
 • Unikredit 1%, min. 150 dinara za debitne “viza” i “maestro”
 • Unikredit 1%, min. 50 dinara za debitnu “dina”
 • Unikredit 2%, min. 250 dinara za kreditne.

Proviziju u bilo kom slučaju ne neplaćuje banka čiji se bankomat koristi, već banka izdavalac kartice, a kasnije te dve kuće među sobom, prema internom dogovoru dele taj prihod.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija