Rešenja o doprinosima poslata sveštenicima i verskim službenicima

Rešenja o doprinosima poslata su sveštenicima i verskim službenicima, saopštila je Poreska uprava. Akontaciona obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za 2023. godinu šalju se na osnovu podataka Fonda PIO.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Manastir Pokrova Presvete bogorodice, Đunis, Nikola Cvetković za Wikimedia

Sveštenicima i verskim službenicima poslata su rešenja kojima se utvrđuje akontaciona obaveza po osnovu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2023. godinu. Ovo je danas, 27. februara, saopštila Poreska uprava.

U saopštenju Poreske uprave se navodi da je obaveza po osnovu doprinosa utvrđena na osnovu podataka koje im je dostavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ove podatke čine spiskovi crkava i verskih zajednica.

Rešenja o doprinosima za sveštenike i verske službenike predata su pošti 10. februara. Podseća se da se dostavljanje rešenja vrši u skladu da odredbom čl. 36. st. 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ovim članom je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Izvor: Euronews