Društvo Ekonomija Magazin Godine

Radno vreme (17) – Enigma Novog Beograda

U vreme kada je Novi Beograd nastajao u današnjem obliku arhitektonski planovi crtani su “perima” koja su umakana u bočice sa tušem – slično kao što smo pisali na papirusu ili na pergamentima u Srednjem veku. 

U vreme kada je Novi Beograd nastajao u današnjem obliku – nakon Drugog svetskog rata, usvajanjem novog urbanističkog koncepta i napuštanja postepenog širenja Beograda preko Starog sajmišta – urbanistički i arhitektonski planovi crtani su na papirima, metalnim “perima” koja su umakana u bočice sa tušem. Dakle, slično kao što smo pisali na papirusu u drevnom Egiptu ili na pergamentima u Srednjem veku.

Zatim su “došli” rapidografi, ali su i dalje ostali papiri. Svaka osnova, svaki presek, svaki detalj, morali su biti nacrtani iznova, i to, u nekoliko kopija, od kojih su neke zatim korišćene na samom gradilištu. Svako slovo pisano je šablonima ili letrasetom. Ali, Novi Beograd je i tako izgrađen u tolikom obimu, i takvom brzinom, koji su za Srbiju danas praktično nemogući.

Danas se arhitektonski planovi crtaju na računaru, detalji i osnove se kopiraju iz gotovih fajlova, preseci se automatski dobijaju sa nekoliko “klikova mišem”, kopije planova štampaju se i kopiraju za svega nekoliko sekundi ili minuta, a svi brojevi i slova nastaju jednim klikom tipke na tastaturi.

Pa opet, danas su arhitekte i dalje neprekidno “u škripcu” sa vremenom, sa rokovima, sa ispravkama… Šta bi se danas dogodilo sa rokovima i gradnjom da svaki papir mora biti nacrtan rukom? Kako je moguće da dva toliko različita procesa rada daju relativno isti rezultat?


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija