Početna Magazin Godine Radiološki pasoš sprečava nepotrebno zračenje

Radiološki pasoš sprečava nepotrebno zračenje

Radiološki pasoš sprečava nepotrebno zračenje

Svi pacijenti koji budu zračeni uskoro bi mogli da dobiju radiološki pasoš koji će sprečiti nepotrebno zračenje građana širom Srbije ako bude uspešna inicijativa koju će uskoro pokrenuti državna Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, piše Blic.

Razlog za uvođenje radiološkog kartona jeste sve češća praksa u zdravstvenim centrima da pacijenti budu snimani i po nekoliko puta u pola godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

– Ako pacijent, na primer, krene iz Preševa, gde mu je urađen snimak, pa nastavi lečenje u Beogradu, gde se snimanje ponavlja, postoji opasnost da se pacijent nepotrebno više puta zrači. Projektom radiološkog kartona imaćemo tačne i dostupne podatke o zračenju u dijagnostičke i terapijske svrhe – kaže Slađan Velinov, direktor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja.

Za vreme rendgenskog pregleda pacijent primi određenu dozu zračenja, što lekare primorava da se pridržavaju procedure prema određenim indikacijama. Međutim, u praksi mali broj lekara vodi računa o tome koliko puta su pacijenti zračeni.

Doc. dr Radiša Vojinović, radiolog u Centru za radiologiju KC u Kragujevcu, objašnjava da je rendgensko snimanje štetno i da svako sledeće snimanje samo povećava dozu zračenja.

– Ne postoji tačna mera koliko puta bi pacijent mogao da snimi, na primer, pluća u toku godine. Međutim, u širim dijagnostičkim metodama doza zračenja koju pacijent primi u toku pregleda može da dostigne dozvoljeni nivo za šest meseci do godinu dana – upozorava dr Vojinović.

On objašnjava da štetno dejstvo rendgenskog zračenja ne može momentalno da se izmeri, ali da može izazvati promene na DNK materijalu.

– To se odnosi na sva snimanja na rendgenu, ali i na skenerima. Taj negativni efekat je dvostruk. Utiče ne samo na pojedinca već i na njegov genetski materijal. Tačnije, promene koje su nastale na genetskom materijalu zbog zračenja prenose se na buduće generacije – tvrdi dr Vojinović.

Zbog toga savetuje da ovakve preglede treba izbegavati kad god je moguće ili ih treba raditi što ređe ili s prekidom od nekoliko meseci. Postoje manje štetni dijagnostički modaliteti koji ne zrače, kao što su ultrazvuk ili magnetna rezonanca, pa čak i pregled iskusnog lekara – kliničara koji bi do dijagnoze došao na manje štetan način.