Početna Magazin Godine Prva rata poreza za 2017 – utorak 14. februar

Prva rata poreza za 2017 – utorak 14. februar

Prva rata poreza za 2017 – utorak 14. februar

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu.

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2017. jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal prema rešenju za 2016. godinu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode koja vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 8.00 do 14.00, izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8.00 do 18.30 časova.